Bostadsrättsbostäder

MARKNADSOMRÅDET FÖR BOSTADSRÄTTSBOSTÄDER UTVIDGAS OCH BLIR REGIONALT OCH MYNDIGHETSUPPGIFTERNA KONCENTRERAS TILL HELSINGFORS FR.O.M. 1.1.2015
I Helsingforsregionen införs ett gemensamt marknadsområde för bostadsrättsbostäder

Marknadsområdet för bostadsrättsbostäder utvidgas till att omfatta hela Helsingforsregionen. KUUMA-kommunerna, d.v.s. Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Borgnäs och Vichtis, ansluter sig den 1 januari 2015 till samma marknadsområde som Helsingfors, Esbo och Vanda. Kervo ansluter sig till området ett år senare, den 1 januari 2016.

Från början av 2015 kommer Helsingforsregionen att ha ett gemensamt ordningsnummersystem för bostadsrättsbostäder. Med de nya ordningsnumren kan man ansöka om bostadsrättsbostad i alla kommuner som ingår i marknadsområdet.

Ordningsnummer som ansökts i kommunerna tidigare har dock företrädesrätt i den kommun där ansökan gavs. På så sätt är de gamla ordningsnumren fortfarande giltiga i de gamla marknadsområdena, det vill säga i de områden som gällde före reformen.

Myndighetsuppgifterna inom bostadsrättsbostäder koncentreras i huvudsak till Helsingfors stad

Myndighetsuppgifterna inom bostadsrättsbostäder i marknadsområdet koncentreras till Helsingfors, där de fr.o.m. 1.1.2015 handhas av fastighetskontorets bostadsavdelning. Esbo sköter själv myndighetsuppgifterna inom bostadsrättsbostäder, men ansluter sig ändå till det gemensamma marknadsområdet. Kervo är fram till utgången av 2015 ett separat område och använder sitt eget system för ordningsnummer.

Bostadsavdelningens telefontjänst för sökande av bostadsrättsbostäder på numret 09-310 13032 (mån-fre kl. 9-15).

Kontaktuppgifter:
Fastighetskontoret, bostadsavdelningen
Tavastvägen 3, 4:e vån.
PB 2201
00099 Helsingfors stad

Mer information om bostadsrättsbostäder finns på adressen www.hel.fi - asuminen & ympäristö - asumisoikeus
Att söka ordningsnummer för en bostadsrättsbostad

Ordningsnummer kan sökas på tre olika sätt:

  • Via den elektroniska ärendehanteringstjänsten på adressen https://asiointi.hel.fi/wps/portal/asiointi. I tjänsten kan du asnöka om ett nytt ordningsnummer eller granska ditt nuvarande ordningsnummer. Tjänsten kräver bankkoder.
  • Med webblankett som finns i ansökningstjänsten för ordningsnummer på adressen www.hel.fi/asuminen & ympäristö/asumisoikeus. För ansökan med blankett behövs inga bankkoder.
  • Genom att fylla i en utskrivbar ordningsnummeansökan och skcika den till adressen som anges på blanketten.

Bostadsrättsbostäderna i Sibbo

 I Sibbo finns 108 bostadsrättsbostäder.

  • Söderkulla, Sipoon Sofia, Tallbacksvägen 1. Ett femvåningshus med 36 bostäder, 2-3 r+kv+b, 47 m2 - 70,5 m2. (Avara)
  • Söderkulla, Lärdomsvägen 2, 5 radhus, 19 bostäder, 2 rum + kök + bastu – 5 rum + kök + bastu, 58 m2–100 m2. (Asokodit)
  • Nickby, Löfkullagränd 4, 3 radhus, 14 bostäder, 3 rum + kök + bastu – 4 rum + kök + bastu, 84,5 m2–93 m2. (Asokodit)
  • Söderkulla, Tallbågen 7, ett låghus och ett radhus, 11 bostäder, 1 rum + kombinerat kök och vardagsrum + bastu – 5 rum + kök + bastu + förråd, 42 m2–99 m2. (Asokodit)
  • Söderkulla, Tallbågen 4, 3 radhus, 15 bostäder, 3–4 rum + kök + bastu – 5 rum + kök + bastu + förråd, 79 m2–105 m2. (Asokodit)
  • Söderkulla, Tallbågen 10, ett låghus och ett radhus, 13 bostäder, 1 rum + kombinerat kök och vardagsrum + bastu – 5 rum + kök + bastu, 45,5 m2–115 m2. (Asokodit)

Suomeksi

Senast ändrat 18.03.2019