Lediga tomter för bostadshus och bostadsvåningshus på Hassellundens detaljplaneområde i Söderkulla

Sibbo kommun säljer höghus- och rådhustomter till fast pris på Hassellundens detaljplaneområde. Kommunalteknik är färdig på området.

Hassellunden har goda trafikförbindelser både till Östra centrum i riktning mot Helsingfors och åt Borgåhållet. En trygg cykel- och gångbana leder till tätortens centrum som ligger på cirka 1 km:s avstånd. Där finns mångsidig kommersiell och offentlig service: bibliotek, hälsovårdstjänster och dagligvarubutiker. Det nya skolcentrumet och det nya daghemmet ligger direkt intill bostadsområdet. Detaljplaneområdet för Hassellunden är under uppbyggnad och en stor del av tomterna är redan sålda och de första invånarna har flyttat till området i år 2015. 

Det finns inga lediga ARA-tomter på området.

Hassellundens detaljplan

Hassellunden unvidgningsområdets detaljaplan

Lediga tomter

1
K544 (AK-1)
4500 vy-m2
6720 m2
1 012 500 € (225 €/vy-m2)
 
2 RESERVERAD
K546 T1 (AK-4)
2500 vy-m2
3037 m2
562 500 € (225 €/vy-m2)
 
3
K546 T2 (A-1)
1000 vy-m2
2485 m2
260 000 € (260 €/vy-m2)
 
4 RESERVERAD
K548 T1 (AK-1)
5400 vy-m2
6253 m2
1 161 000 € (215 €/vy-m2)
 
5
K548 T2 (AK-1)
3600 vy-m2
4373 m2
774 000 € (215 €/vy-m2)
 
6
K547 T2 (AK-1)
1800 vy-m2
2695 m2
387 000 € (215 €/vy-m2)
  
9
K539 (A-1) + en del av LPA-området
2000 vy-m2
3511 m2
440 000 € (220 €/vy-m2)
 
10 
K536 (AK-4) + en del av LPA-området
4100 vy-m2
2135 m2
940 000 € (230 €/vy-m2)
 
AK-1
Kvartersområde för flervåningshus.
 
AK-4
Kvartersområde för flervåningshus. På området kan också placeras serviceboende.
 
A-1
Kvartersområde för bostadshus. Utöver den byggnadsrätt som anvisats i detaljplanen får man bygga separata bostadsanknutna lösöreförråd 6 m2/bostad, samt ekonomibyggnader 4% av byggnadsrätten.
 

Tilläggsuppgifter: tomtchef Anna-Leena Rouhiainen, tfn.040 191 4359, anna-leena.rouhiainen@sibbo.fi


Suomeksi
Senast ändrat 22.10.2019