Egnahemshustomter på Sibbo Ådals detaljplaneområde

 

Området Sibbo Ådal ligger i Nickby centrum invid Sibbo å. I Sibbo Ådal byggs ett mångsidigt och grönt bostadsområde med service för cirka 1 000 invånare. Egnahemshus, småhus, rad- och höghus bildar skyddade kvartersområden och skapar en harmonisk helhet i mänsklig skala. Nickby är Sibbos växande kommuncentrum där det finns mångsidiga kommersiella och offentliga tjänster. På gångavstånd finns bibliotek, skolcentrum, daghem, hälsostation och kommunhus, för att inte glömma dagligvarubutikerna och restaurangerna.Tomt nr 3
Kvarter 5055 Tomt 3
Adress: Nyckelgränden 6
Fastighetsbeteckning: 753-423-9-145
Areal: 644 m2
Byggnadsrätt: 150+40 k-m2
Pris: 51 520 €

Tomterna säljs utan skilt ansökningsförfarande direkt till den som är intresserad.

Förutom köpesumman debiteras en styckningsavgift på 990 euro och köpvittnes arvode 120 euro.

Tomterna säljs eller arrenderas. Årsarrende är 6 % av köpesumman.

Försäljningsbeslut görs genast efter tomtreservering. Reservationsavgiften 500 € betalas inom två veckor från att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft. Köpebrevet ska undertecknas inom cirka 6 månader från det att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft. Tiden för uppfyllandet av byggnadsskyldigheten är tre (3) år från undertecknandet av köpebrevet.

Byggandet på området styrs av en detaljplan och byggsättsanvisningar.

Detaljplan och byggsättsanvisningar för Sibbo Ådal

Riktgivande beräkning på kostnader som gäller tomtköpet

Kostnadsberäkning för tomtköparen 2017

Reservering av tomt

Tomten reserveras per e-post: mittauspalvelut@sipoo.fi

Ge i meddelandet uppgifter om den tomt som reserveras, sökandenas kontaktuppgifter och sökandenas del av tomt (t.ex. 50/50).

Tilläggsuppgifter

Mer information om tomter ger markanvändningsingenjör Oskar Mattsson, tfn 040 634 2568, oskar.mattsson@sibbo.fi.

Mer information om detaljplanen samt byggandet ger lovsarkitekt Tytti Mäntyoja, puh. 040 191 4236, tytti.mantyoja@sibbo.fi.

 

Suomeksi

Senast ändrat 23.04.2020