Bostadstomter i bolagsform i Stenkulla

Det nya bostadsområdet Stenkulla är beläget på hög höjd i centrum av Söderkulla nära tätortens tjänster. Områdets omringas av ett mångsidigt nätverk av friluftsleder. Det är nära till skolan och daghemmet, och även mataffärerna finns på ett promenadavstånd från hemmet.

Man har redan förhandlat om tomtreserveringar med intresserade. Områdets tomtutbud består av kvartersområden för flervåningshus (AK-1, AK-4) och kvartersområden för bostadshus (A-1). Områdets kommunalteknik färdigställdes under sommaren 2019 och tomterna kan nu bebyggas.

Tomterna har prissatts utifrån byggrätten. Priset för tomterna på kvartersområdena för flervåningshus är 220–235 euro/m²vy och priset för tomterna på kvartersområdena för bostadshus 260–280 euro/m²vy.

Man kan bekanta sig med områdets detaljplan här.

1. K590 T1, AK-4, 1850 m2-vy, 2264 m2, 407 000 € (220 €/m2-vy)

2. K590 T2, AK-4, 1850 m2-vy, 2256 m2, 407 000 € (220 €/m2-vy)

3. K590 T3, AK-4, 1850 m2-vy, 2497 m2, 434 750 € (235 €/m2-vy) RESERVERAD

4. K590 T4, AK-4, 4050 m2-vy, 4734 m2, 891 000 € (220 €/m2-vy)

5. K591, AK-1, 2200 m2-vy, 2190 m2, 484 000 € (220 €/m2-vy)

6. K592 T1, AK-1, 1850 m2-vy, 2170 m2 RESERVERAD

7. K592 T2, AK-1, 4050 m2-vy, 3522 m2 RESERVERAD

8. K592 T3, AK-1, 1500 m2-vy, 2040 m2 RESERVERAD

9. K593, AK-4, 3000 m2-vy, 3754 m2 RESERVERAD

10. K595, A-1, 1200 m2-vy, 3381 m2, 312 000 € (260 €/m2-vy) RESERVERAD

11. K596, A-1, 1500 m2-vy, 3531 m2, 420 000 € (280 €/m2-vy)

12. K597, A-1, 1600 m2-vy, 3781 m2, 448 000 € (280 €/m2-vy) RESERVERAD

13. K594, AK-1, 1500 m2-vy, 2030 m2, 330 000 € (220 €/m2-vy)

AK-1
Kvartersområde för flervåningshus.

AK-4
Kvartersområde för flervåningshus. På området kan också placeras serviceboende.

A-1
Kvartersområde för bostadshus. Utöver den byggnadsrätt som anvisats i detaljplanen får man bygga separata bostadsanknutna lösöreförråd 6 m2/bostad, samt ekonomibyggnader 4% av byggnadsrätten.

Reservering av tomter

Tomterna reserveras med en fritt formulerad ansökan, som kan skickas per e-post till tomtchef. Av ansökan ska framgå: den tomt som reserveras, uppgifter om bolaget och bolagets nyckeltal, en preliminär plan för projektet som ska genomföras på den reserverade tomten samt uppgifter om antalet bostäder som ska byggas på tomten och bostädernas storlek.

Ytterligare information om tomterna: vik. tomtchef Dan Tallberg, tfn 040 191 4359, förnamn.efternamn@sibbo.fi.

Suomeksi

Senast ändrat 25.09.2020