Trafik 

Utvecklings- och planläggningscentralen handhar kollektivtrafikärenden, avdelningen för Teknik och miljö handhar väg- och gatuärenden och Bildningsavdelningen handhar skolskjutsar.


08.04.2020

HRT meddelar: Från och med 20.4 kör bussarna enligt sommartidtabeller, men med lite färre turer

Bussarna i HRT-området kör enligt sommartidtabeller med reducerad trafik fr.o.m. måndag 20.4. Ingen utökad nattrafik körs, utan på fredagar kör bussarna enligt tidtabellerna för måndag-torsdag. På lördagarna trafikerar bussarna enligt söndagstidtabellerna. Skollinjerna slutar trafikera.

Nyhet

02.04.2020

HRT meddelar: HRT ersätter långa periodbiljetter på grund av coronaviruset

Vi ersätter periodbiljetter till våra kunder på grund av coronavirusepidemin. HRT betalar ersättning för de periodbiljetter som var giltiga 16.3 eller före och som var giltiga ännu 16.4 eller efter det.

Nyhet

30.03.2020

Resultat på kundenkäten om sommarunderhållet av gator och grönområden

Sibbo kommuns enhet Gator och grönområden lät hösten 2019 genomföra en enkät om invånarnas nöjdhet med sommarunderhållet. Enkäten fick sammanlagt cirka 160 svar. Syftet med enkäten var att samla in information om hur nöjda invånarna är med sommarsäsongens underhållsåtgärder.

Nyhet

26.03.2020

HRT meddelar: Kollektivtrafik och coronavirus

Vi har förberett oss för att vidta åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset ända sedan början av februari. Kollektivtrafiken går i Helsingforsregionen men vissa trafikmedel har glesare trafik. Städningen av fordonen har effektiverats och förarna har slutat sälja biljetter.

Nyhet

11.03.2020

HRT meddelar: I slutet av denna vecka införs hållplatsutrop på bussar i Tusby, Kervo och Sibbo

Denna vecka utvidgas hållplatsutropen på bussar till nya linjer när hållplatsutropen införs på fordon som kör från depåerna i Sibbo och Söderkulla.

NyhetSenast ändrat 27.02.2020