Företagsorientering 3.8–5.9.2020

Suomeksi

Företagsorienteringen är avslutad – ett stort tack till alla deltagare och medverkande företag!

Huvudpriset vanns av Gunilla. Övriga priser vanns av Eija, Mika, Anu, Kimi, Carola, Anna, May och Jarkko. Vi kontaktar vinnarna personligen.

Vi ses igen nästa år i orienteringens tecken!


Företagsorientering 2020

Bekanta dig med kartan med de deltagande förtagen via denna länk.

Företagsorientering 2020

 

Sibbo kommun och Sibbos Företagare rf ordnar under tiden 3.8–5.9 Sibbos Företagsorientering, där kommunborna får chansen att besöka företag i Sibbo genom en orientering. Syftet med evenemanget är att göra företagen i Sibbo bekanta för kommuninvånarna. Speciellt i undantagstider är stödet till servicen i den egna byn speciellt värdefullt. Företagsorienteringen kulminerar i den nationella Företagsdagen lördagen 5.9.2020, då olika lotterier ordnas för orienteringsdeltagarna.

 

Vad betyder företagsorienteringen i praktiken

Som orienterare får alla Sibbobor och andra delta. Orienteringen sker mellan 3.8 och 5.9.2020. På denna sida samlas en lista av de deltagande företagen, företagsetapperna. Från listan kan orienterarna fritt välja företagsetapper att besöka under evenemanget.

 

Kontroller kan smalas in fram till 5.9 kl. 14.00

Kontrollerna samlas in i telefonen med QR-koder. Vid varje företagsetapp finns en QR-kod och en kod. Skanna först QR-koden med telefonen, därefter kan du ange koden. Ange också ditt telefonnummer eller din e-postadress ifall du vill delta i lotteriet.

Kontrollerna kan också samlas genom att skriva upp koderna på en pappersblankett. Blanketten kan hämtas vid Sockengården eller hos de företag som deltar i orienteringen. Anvisningar om returneringen och om orienteringen finns på blanketten. Blanketterna ska lämnas in till de medverkande företagen senast lördag 5.9 kl. 14:00. Observera att alla företag (inklusive Sockengården och biblioteken) inte är öppna på lördagen. Om du planerar att lämna in blanketter under de sista dagarna, kom ihåg att kontrollera företagens öppettider på förhand!

På företagardagen 5.9.2020 lottas det ut ett huvudpris mellan alla orienterare som samlat företagskontroller. Därtill lottas det veckovis ut pris till dem som flitigast samlat kontroller. Prisen innehåller till exempel produkter och tjäsnter från företag i Sibbo.

I Företagorienteringens Facebook-evenemang publiceras information om alla företag som deltar och anvisningar till orienteringen.

 

På grund av koronaviruset håller evenemanget på i fem veckor, så att vi kan försäkra oss om att människor rör sig vid olika tider. Kom ihåg att upprätthålla god hand- och munhygien samt skyddsavstånd under orienteringen. Du stannar väl hemma ifall du blivit sjuk!

 

Anvisningar för företagare »

Tilläggsinfo om evenemanget:

Sibbo kommun
företagskoordinator Henna Piilo, tfn 040 480 8529 / henna.piilo@sibbo.fi
sysselsättningschef Lassi Puonti, tfn 040 191 4425 / lassi.puonti@sibbo.fi

Sibbo Företagare rf
ordförande Juhani Aalto, tfn 0400 997 597 / juhani.aalto@arkja.fi
styrelsemedlem Jeanette Broman, tfn 045 1212 4189 / nette@sipoonsyke.fi

Läs mer om Dataskyddbeskriving här.

Företagsorientering 3.8-5.9.2020

Företagsorienteringen ordnas igen i Sibbo – kom med och orientera!

Nu har varje sibbobo en ypperlig möjlighet att bekanta sig med lokala företag och den egna byns verksamhet, då en företagsorientering ordnas i Sibbo.

Sibbo kommun och Sibbos Företagare Rf ordnar i samarbete 3.8-5.9. Sibbos Företagsorientering, där kommunborna får chansen att besöka företag i Sibbo genom en orientering. Evenemangets idé är att göra företagen i Sibbo bekanta för kommunborna. Speciellt i undantagstider är stödet till den egna byns service ytterst viktigt! Företagsorienteringen kulminerar sig i den nationella Företagsdagen lördagen 5.9.2020, då olika lotterier ordnas för orienteringsdeltagarna.

Vad företagsorienteringen i praktiken betyder


-
som orienterare får alla Sibbobor delta, också andra ortsbor är välkomna. Orienteringen sker mellan 3.8-5.9.2020


-
Som en företagsetapp i orienteringen kan alla företag/företagare runtom Sibbo delta, så länge företaget har en fysisk affär/butik/kontor var orienterarna kan besöka under företagets öppettider


-
till denna sida samlas en lista av de deltagande företagen, sk. företagsetapper. Från listan kan orienterarna fritt välja företagsetapper att besöka under evenemanget. Därtill kommer anvisningar om hur företagsetapperna samlas i mobilen/på papper att publiceras på sidan. Anvisningar om orienteringen och info om företagsorienteringen publiceras närmare evenemanget, senast fredagen 31.7.2020


-
mellan orienterarna lottas 5.9.2020 ett huvudpris, som lottas ut mellan alla orienterarna som samlat företagsetapper. Därtill lottas det veckovis ut pris åt de som flitigast samlat etapper. Prisen innehåller ex. produkter och service från företag i Sibbo


-
av evenemanget skapas också ett eget Facebook- evenemang, dit publiceras alla deltagande företagens info och anvisningar om deltagandet. Evenemangets länk hittar du här senast 1.7.2020


-
Pga. koronaviruset håller evenemanget på i 5 veckor, för att försäkra oss om att människor rör sig vid olika tider. Kom ihåg att upprätthålla god hand- och munhygien samt skyddsavstånd under orienteringen. Du blir väl hemma ifall du blivit sjuk!

Anvisningar om deltagandet till företagare finns här

Tilläggsinfo om evenemanget ger:

Sibbo kommun

företagskoordinator Henna Piilo, tlf. 040 480 8529 / henna.piilo@sibbo.fi

sysselsättningschef Lassi Puonti, tlf. 040 191 4425 / lassi.puonti@sibbo.fi

Sibbo Företagare rf

ordförande Juhani Aalto, tlf. 0400 997 597 / juhani.aalto@arkja.fi

styrelsemedlem Jeanette Broman, tlf. 045 1212 4189 / nette@sipoonsyke.fiSenast ändrat 05.09.2020