Navigatorn Sibbo

Framåt i livet – vägledning för personer under 30.

I Sibbo är Navigatorn (på finska Ohjaamo) belägen i Sysselsättningsenhet Vägskälets lokaler i verkstaden Rastis. Navigatorn är en plats där man får hjälp med ärenden som berör arbete, utbildning, vardag och delaktighet. Navigatorn samlar olika aktörer på ett och samma ställe, vilket gör att servicen fungerar snabbt och smidigt. När du kommer till Navigatorn behöver du inte veta vilken den rätta instansen för ditt ärende är eller hurdan proffs du ska vända dig till. Det räcker att du hittar till Navigatorn och stiger in.

Kontaktinformation

Navigatorn Sibbo
Stora Byvägen 38, 04130 Sibbo
+358 40 191 6033

Mer information:
Sysselsättningschef Lassi Puonti
+358 40 191 4425
lassi.puonti@sipoo.fi
ohjaamot.fi.

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Suomeksi

Senast ändrat 03.08.2020