< Evenemang

Metsänpeitto - serieutställning

03.06.2019 - 30.09.2019
Metsänpeitto - serieutställning
Metsänpeitto (fri övers. Skogstäcket) är en utställning med serieteckningar i original ur Sanna Hukkanens bok med samma namn. Även skisser samt några nya verk ingår. Utställningens verk har gjorts med experimenterande tekniker genom att använda naturmaterial.
Plats: Söderkulla bibliotek

Metsänpeitto är ett gemensamt serieteckningsverk av serietecknaren Sanna Hukkanen och kulturforskaren Inkeri Aula. Verket handlar om skogen och träden samt om anknytande folktradition, historia och aktuella teman. De nio serieteckningarna ur boken Metsänpeitto betraktar träd ur olika synvinklar: i teckningarna ingår en bearbetning av dikten om den stora eken ur Kalevala, skogstänkandets historia ur ett gammalt aspträds perspektiv, en känslofull berättelse om moderskap ritad på näver samt fasansfulla besvärjelser i skydd av en helig rönn. Boken belönades med Norra Karelens konstpris år 2018. En rysk översättning av boken, Под покровом леса, gavs ut på våren 2019.

Att förstå det livsviktiga värdet av en mångfaldig skog är ett gemensamt kulturarv för hela världen. Legenden om skogstäcket handlar om den farliga sidan av skogens makt: i skogen är det möjligt att gå vilse så att man inte hittar tillbaka och kontakten med sökarnas värld bryts. Samtidigt är skogen ändå också ett täcke som skyddar livet.

Sanna Hukkanen (f. 1978) är en serietecknare och illustratör från Joensuu. Metsänpeitto är hennes tredje album med serieteckningar.

Metsänpeitto-kirja / Boken Metsänpeitto: web.facebook.com/metsanpeittokirja/

Taiteilijan nettisivu / Konstnärens webbplats: www.sannahukkanen.com

Kustantaja / Utgivare: arktinenbanaani.fi

Kustantaja, venäjänkielinen / Utgivare, den ryska utgåvan: boomkniga.ru


Senast ändrat
24.09.2019