Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av fullmäktige

7.4.2014 Motion om att förbättra kollektivtrafiken på Nickby Gårds och Herrgårdsbrinkens områden/Juha Salo
§ 11/2015 KFGE

7.4.2014 Motion om att skaffa Miina Äkkijyrkkäs plåtkor till Sibbo kommuns ägo/De grönas fullmäktigegrupp
§ 73/2014 KFGE

8.9.2014 Motion om att ställa skyltar om industriområdet vid korsningen av Nickbyvägen och Mårtensbyvägen/ Sannfinländska fullmäktigegruppen
§ 23 KFGE 11.4.2016

5.5.2014 Motion om att skaffa en vargfontän till Sibbo kommun/Sannfinländska fullmäktigegruppen
Avdelningen för teknik och miljö

9.6.2014 Motion om deltagande budgetering/ Heikki Vestman mfl.
§ 15 KFGE 26.2.2018

8.12.2014 Motion om tidigareläggning av det andra inhemska språket i Sibbo skolor/Christel Liljeström SPF m.fl.
§ 115 KFGE 13.6.2016

8.12.2014 Fullmäktigemotion om utveckling av familjearbetet/Heikki Vestman/SAML. m.fl
§ 46/2015 KFGE 

Suomeksi 

[l:public_create_by]: 16.05.2014