Krigsveterankommitténs sammansättning
2013–2014

Kommunstyrelsen har 22.8.2017utsett 6 och den lokala veteranorganisationen 2 ledamöter. Den ena av veteranorganisationens ledamöter har fungerat som viceordförande.

Lars Björkell, ordförande, tfn 040 551 45 62
Gun Mannila
Inger Sjöholm
Maj Andersson
Ragnar Boxström
Veikko Lindell 

Representanter r Sibbo Krigsveteraner rf.
Caj-Gustav Lydman 2017-2021, viceordförande
Herbert Björkman 2017-2019
Harry Blomqvist 2019-2021
Suomeksi

Senast ändrat 22.08.2018