Östersundomkommittén

Östersundom-kommittén är kommunernas gemensamma organ som avses i 47 § i markanvändnings- och bygglagen. Kommitténs uppgift är att utarbeta och godkänna en gemensam generalplan för Östersundom. Ordförande för kommittén är Helsingfors representant och vice ordförande Vandas representant. Kommitténs uppgift upphör då beslutet om fastställande av generalplanen vinner laga kraft efter kungörelse.

Östersundom -kommittén

Medlemmar:
1. Sektorchef för stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad Mikko Aho, Helsingfors stadsplaneringskontor, ordförande av kommittéen
2. Stadsplaneringschef Tarja Laine, Vanda stadsplaneringskontor,, viceordförande
3. Utvecklingsdirektör i Sibbo kommun, utvecklings-och planläggningscentralen

Personliga suppleanter:
1. Generalplanechef Rikhard Manninen, stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad
2. Generalplanechef Mari Siivola, Vanda stadsplaneringen
3. Planläggningschef Jarkko Lyytinen, Sibbo kommun, utvecklings- och planläggningscentralen

Tilläggsuppgifter och ärendelistor på Kommunernas gemensamma  generalplan för Östersundom -webbplats

 

Suomeksi

Senast ändrat 17.10.2019