Tekniska utskottet

Tekniska utskottet har till uppgift att handha samhällstekniken, såsom trafikleder, allmänna områden och vatten-, avlopps- och energiförsörjningen, kommunens fastigheter, uthyrning av bostäder, räddningsväsendet och avfallshanteringen.

Utskottet har till uppgift att fungera som vägförvaltningsmyndighet när det gäller besvär och bildande av väglag i enlighet med lagen och förordningen om enskilda väga.

Som sekreterare för utskottet fungerar förvaltningssekretarare Daisy Ek, tfn 040 191 42 10

Rainer Boman, ordförande, tfn 040 097 33 87 (Tarmo Ojala)
Charlotta Engblom, viceordförande (Maria Forss)
Karl-Erik Oljemark (Bjarne Ståhl)
Juha Kopra (Sami Alasara)
Anna-Karoliina Mattila (Sami Nykter)
Bob Myrberg (Jari Hursti)
Monika Hämäläinen (Jaana Laine)


E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

Förtroendeorganens mötesdatum

Tekniska utskottets föredragningslistor och protokoll


Suomeksi

[l:public_create_by]: 06.06.2011