Friluftsholmarna

 

Kommunens friluftsområden i skärgården


Abbor-, Furuholmen  och Östholmen, Villstrand  på Söderkullalandet, Möholmen och Bastuholmen samt ett område på Norrkullalandet. Upplysningar: Sibbo kommun / tfn 09 2353 7005.

 

Bild: Norrkullalandet

 

 

Friluftsområden i skärgården

1. Östholmen              bildlänk bildlänk kartlänk
2. Furuholmen            bildlänk bildlänk kartlänk
3. Vilstrand                  bildlänk kartlänk
4. Möholmen               bildlänk kartlänk
5. Norrkullalandet        bildlänk bildlänk kartlänk
6. Tiira (Vattenområde)  bildlänk

 

Övriga friluftsområden se www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

Båtresor i skärgården
Pörtö Line handhar förbindelsebåttrafiken i Sibbo. 

Skärgårdsbroschyr 2019

Paddlingskartan som Föreningen Nylands Friluftsområden gett ut kan köpas hos Sockengårdens kundtjänst (5€/st.) Kartan finns också i elektronisk form www.melontakartta.fi.

 

Båttransport ordnas också av:
Granö Sjötransport, Björnsövägen 34, 00890 Helsingfors, tfn 09- 877 1095, 040 550 9824, 0400 464 419.

P-G Strand Simsalö, 01120 Västerskog tfn 09- 877 8199, 0400 502 544

Tjänster:
Seasong, tfn 010 346 6144. Fester, möten samt rekreations-och inkvarteringstjänster i Sibbo skärgård.

 

Ordningsregler för Sibbo kommuns friluftsholmar

 

Suomeksi

[l:public_create_by]: 02.02.2016