Idrottsanläggningar

 

Idrottstjänsterna inom Sibbo kommuns kultur- och fritidsenhet upprätthåller och utvecklar kommunens idrottsplatser och rekreationsområden så att en ändamålsenlig, mångsidig och trygg idrottsutövning och fritidssysselsättning är möjlig.

 

 

Användningsturer i gymnastiksalar

Användningsturer i gymnastiksalar hösten 2020 och våren 2021

Föreningar, företag, privatpersoner med flera kan ansöka om ordinarie användningsturer i Sibbo kommuns gymnastiksalar. Ansökningstiden för ordinarie turer är 1.4. - 30.4.2020.

För de tider som beviljas uppbärs en hyra enligt de av fritidssektionen fastställda priserna.

Träningsturer ansöks via Timmi-programmet under adressen:

https://www.sipoo.fi/se/kultur_och_fritid/idrott_och_friluftsliv/idrottsanlaggningar/reserveringar

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i följande idrottsutrymmen;

- Sibbo allaktivitetshall (4 x 300 m²), Klockarvägen 5, Nickby
- Sibbo skolcentrums gymnastiksal (405 m²), Stora Byvägen 8, Nickby
- Lukkarin koulus gymnastiksal (280 m²), Klockarvägen 2, Nickby
- Jokipuiston koulus gymnastiksal (254 m²), Pilvilinnavägen 7, Nickby
- Alvägens skolas gymnastiksal (254 m²), Envägen 12, Nickby
- Kyrkoby skolas gymnastiksal (148 m²), Stora Byvägen 3, Nickby
- Talman koulus gymnastiksal (300 m²), Satotalmavägen 11, Tallmo
- Söderkulla skolcentrums gymnastiksal, (590 m²), Lärdomsvägen 6, Söderkulla
- Sipoonlahden koulus gymnastiksal (606 m²), Söderkulla skolväg 7, Söderkulla
- Boxby skolas gymnastiksal (216 m²), Spjutsundsvägen 71, Box

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 03.04.2020