Reserveringar


Timmi 4.1 lokalbokningssystem
Bläddra bland lokaler utan att logga in

• Lokal: Välj lokal på fliken resurser i vänstra kanten.

• Tid: Välj önskat datum genom att klicka i kalendern på fliken tidpunkt i vänstra kanten.

• De lediga tiderna är vitmarkerade i kalendern, de färgade är bokade och de grå kan inte bokas. Om du inte är inloggad kan du enbart bläddra bland tiderna i de olika lokalerna. Via bläddringslänk kan man inte logga in till Timmi.

Allmän bläddringslänk

Ansökning av idrottslokaler elektroniskt i Timmi-systemet.

För att kunna använda programmet måste du registrera sig med dina personuppgifter. Registreringen sker på samma sätt som vid registrering i bidragsärenden. Användarkoder som redan finns i Timmi kan även användas också för bokningar. Om du gör bokningar för en förening/organisation måste dina personliga användaruppgifter utökas med föreningens/organisationens uppgifter.

Dina lösen godkänns av adminstratören. Innan godkännandet är det inte möjligt att fylla i ansökan.

Bokningar överförs inte direkt till kalendern, utan personalen ska godkänna alla bokningar, så beakta dröjsmålet då du bokar. Träningstider som bokats kan fortsättningsvis avbokas endast genom att ringa eller per e-post.

Lokaler som kan bokas: skolornas gymnastiksalar, allaktivitetshallen, mötesrummen och bollplanerna.

Då kunden loggar in i programmet visas enbart de lokaler som kan bokas.

Registrering som privatperson

Registrering som kontaktperson för en organisation

Glömt lösenordet? länk att förnya lösenordet för registrerade kunder
 

Dataskyddsbeskrivning


Boka lokaler genom att logga in i programmet

Inloggning

• Logga in i Timmi och välj Schema.

• På fliken resurser som öppnas ska du välja önskad lokalprofil

• Gå till fliken tidpunkt

• Välj dag genom att klicka i kalendern. Växla månad genom att använda pilarna i kalendern eller rullgardinsmenyn.

• Välj önskat alternativ ur kalendern som öppnas (tid, lokal). Fönstret bokningsansökan öppnas.

• Vitmarkerade punkter är lediga, färgade är bokade och grå kan inte bokas (en annan del av samma lokal är bokad).

• Fyll i fälten i fönstret bokningsansökan

• Bokningsuppgift: t.ex. lag åldersklass/namn, gren

• Klassificering: träning, tävling/turnering, annan tillställning, regelbunden träningstur, privata.

• Uppskattat antal besökare anges i fält 1.

• Tilläggsuppgifter: beskrivning av träningsgrupp / grupper (antal och ålder av träningsgrupper och lag), motivering ifall ansökningen gäller en viss sektor / sektorer• I det här fönstret är det ännu möjligt att ändra tidpunkten och tidsintervallet.

• Bokningsansökan skickas till behandling genom att klicka på den gröna knappen skapa bokning.

• Programmet skickar ett e-postmeddelande till den som gjort bokningen: Bokningsansökan lämnad.

• Personalen behandlar bokningsansökningarna och godkänner eller avslår bokningarna. Obs! öppettiderna. Då en bokning godkänns eller avslås skickar programmet ett e-postmeddelande till kunden: Bokningsansökan godkänd eller avslagen. Information om tider som avbokas senare skickar vi per e-post.

• Bokningar faktureras i efterskott.

• Avbokningar ska göras per telefon eller e-post 14 dygn innan den bokade tiden börjar. Tider som inte avbokats eller inte använts faktureras av kunden.

• Gratis tider ska avbokas hos Idrottstjänster 5 dygn innan den bokade tiden börjar.

 

Hyror för idrottsplatser (salar) fr.o.m. 1.8.2017

 

Avtal om nyttjanderätt av Timmi-programvaran

Ordningsregler för gymnastiksalarna

Allmänna avbokningsvillkor för idrottslokaler och -områden

 

Förfrågningar

 040 191 4290 eller 050 382 6990

 

Suomeksi

 

 


Senast ändrat 29.01.2020