Sibbo medborgarinsitut

Kurser

Studieprogrammet 2019-2020

Studieprogrammet 2019-2020 som pdf-bilaga

Tyvärr saknas höstens datum för följande kurser i det tryckta studieprogrammet. Datum och klockslag nedan:

1101108 Yksinlaulu: Tors 18.00–20.00, höst 12.9-28.11.2019
1101110 Yksinlaulu, Nickby Mån 18.30–20.00, höst 9.9-25.11.2019
1101112 Näyttämölaulujen kurssi, Nickby Tors 18.00–20.00, höst 12.9-28.11.2019
1101114 Laulukurssi, Nickby Ons 18.15-19.45, höst 11.9-27.11.2019
1101104 Yhteislaulu senioreille, Ons  11.15-12.45 Nikkilä syksy 11.9-4.12.2019
1302108 Luova kirjoittaminen, Lör 10-14.00 höst 14.-21.9.2019
1101130 Musiikin teknologia, Porvoo Tis, 19.00-20.30, höst 24.9-10.12.2019
1101131 Musiikin teknologia, Porvoo Tis, 19.00-20.30, vår 28.1-14.4.2020
1101211 Sibbo sångarbröder, Ons 18.30-20.45, höst 11.9-27.11.2019

 

 

Suomeksi

Anmälning

Vattengymnastik och gymnastik fr.o.m. onsdag 28.8.2019 kl. 10.00.

Övriga kurser fr.o.m. torsdag 29.8.2019 kl. 10.00.

 

Olika sätt att anmäla sig

1. Förhandsanmälan sker i regel via Internet www.opistopalvelut.fi/sipoo välj svenska.

2. Du kan ringa till institutets kansli tfn (09) 2353 6004 senast 5 vardagar innan kursen börjar.

3. Du kan också anmäla dig i Nickby instituthus eller i Söderkulla bibliotek den 28–29.8.2019

kl. 10.00–12.00 och 13.00–16.00

4. I Nickby kan du anmäla dig till kurs/er kommunens info i Sibbo huvudbibliotek och i Söderkulla

till kommunens servicepunkt i Söderkulla bibliotek under deras öppethållningstider.

5. Förhandsanmälan via e-post beaktas fr.o.m. måndag 2.9.2019.

 

 

Förhandsanmälan är ytterst viktig, den avgör om kursen blir av. Använd den kurskod som är angiven under varje kurs. Deltagare under 18 år: Meddela också förmyndarens personuppgifter och adress för fakturering.

Vi har inga gratisgånger på våra kurser. Genom att du anmäler dig till kursen förbinder du dig att betala den.

Annulering av kurs

Meddela kansliet (ej läraren) om du är förhindrad att delta i kursen. Nätanmälning kan annulleras via nätet. Annulleringen bör ske senast 5 vardagar innan kursen startar. Om annuleringen sker senare än 5 vardagar innan kursen startar betalar kunden 50 % av kursavgiften. För en kurs som startat och den studerande avbryter eller uteblir ifrån betalar den studerande hela kursavgiften.

Betalningssätt

Kursavgiften betalas kursvis, skilt för höst- och vårtermin.

Betala din kurs:

  1. Via din nätbank i samband med att du anmäler dig.
  2. Betalningslänk som vi skickar till din e-post. Betalningslänken är i kraft i 14 dagar och du betalar den genom att klicka på länken och betala den via din nätbank.
  3. Kontant i Nickby instituthus.
  4. Kontant/kort i kommunens info i Sibbo huvudbibliotek i Nickby och i Söderkulla till kommunens servicepunkt i Söderkulla bibliotek under deras öppethållningstider.
  5. Pappersfaktura. Om du inte kan betala med något av ovanstående alternativ, sänder vi dig en pappersfaktura då kursen startat. Vi fakturerar 3,50€ för pappersfakturan.
  6. Gymnastik- och kulturkurser med Smartum- sedel eller -saldo eller med e-pass.

Kursdeltagarna står själva för kursmaterial och studieböcker.

Rabatter

Arbetslösa och personer på arbetslöshetspension: Studiesedel fås från institutets kansli 50 €/ termin. Studiesedeln bör fyllas i senast 5 vardagar innan kursen startar. Utbildningsstyrelsen har beviljat studiesedlar för Sibbo institut för läsåret 2019–2020 och det riktas till invandrare och seniorer (63 år fyllda.) Sibbo institutet erbjuder då personer i dessa målgrupper en studiesedel á 20 € med vilken man kan betala en del eller hela kursen. Studiesedel bör returneras till kansliet senast 30.9.2019. Med studiesedeln kan man inte betala materialavgiften.

Förändringar i kurserna samt information om nya kurser

Om förändringar i kurserna och tillägg i kurserna meddelas de studerande i brådskande fall via sms. Det är således viktigt att dina kontaktuppgifter alltid är uppdaterade. Om nya kurser informerar vi på våra hemsidor under Aktuellt, Facebook samt i Hellewi. Vi gör reklam för våra kurser även i Sipoon Sanomat och Östnyland.

Reservering av utställningslokalen Art Colorosa

Våra studerande samt våra studiegrupper kan reservera utställningsutrymmet avgiftsfritt under läsåret. Gör din reservering genom att sända e-post till Pirjo Pentti: pirjo.pentti@sibbo.fi. Av henne får du även närmare instruktioner.

Samarbete

En del av institutets kurser kan godkännas som tillämpade kurser inom gymnasiets läroplan och kan räknas tillgodo inom totalantalet kurser vid gymnasiet. De kan också antecknas på skolans avgångsbetyg. Var i kontakt med gymnasiets rektor för närmare information.

Senast ändrat 28.08.2019