Sibbo medborgarinsitut

Studerande

Allmänt om undervisningen
Deltagare

Alla är välkomna till våra kurser.  För barn, ungdom och seniorer ordnas även separata kurser. Institutet har inga inträdesfordringar. Antalet deltagare per kurs skall vara minst 8. Deltagarantalet i språkkurserna är minst 6. För att kurserna skall förverkligas är det viktigt att du anmäler dig i tid samt deltar regelbundet till de kurser du anmält dig till. Minns även att anmäla dig till vårens kurser.

Studieintyg

Ges på begäran efter avslutad kurs. För intyget debiteras 10 €.

Försäkringar

Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida. Inte heller kursdeltagarnas egna verktyg, halvfärdiga eller färdiga arbeten eller övriga personliga föremål, vilket bör observeras av dem som deltar i institutets kurser.

Läsåret 2019-2020

Höst 9.9.–1.12.2019, höstlovet vecka 42, 14–20.10.2019

Vår 13.1.–5.4.2020, vinterlov vecka 8, 17–23.2.2020

Sommar 6.4.–30.6.2020

Startdatumet är angivet vid varje kurs. Observera att några kurser börjar före den egentliga

terminsstarten. Några kurser har en något längre termin.

Samarbete

Flera av institutets kurser kan godkännas som tillämpade kurser inom gymnasiets läroplan och kan räknas tillgodo inom totalantalet kurser vid gymnasiet. De kan också antecknas på skolans dimissionsbetyg. Var i kontakt med gymnasiets rektor för närmare information.

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivningen Personuppgiftslagen

Studerandes årsklocka

Studerandes årsklcoka

Suomeksi

Senast ändrat 01.10.2019