Information om kommunens webbtjänst

Det huvudsakliga ansvaret för webbtjänsten samt ansvaret för huvudsidan och innehållet och uppdateringen av andra allmänna sidor hör till Sibbo kommuns information. Varje verksamhetsområde ansvarar själv för de egna sidornas innehåll och uppdatering.

Avsikten är att uppgifterna och siffrorna på sidorna ska hållas så aktuella och korrekta som möjligt. Sidornas riktighet och aktualitet kan dock inte garanteras i alla lägen. Sibbo kommun ansvarar inte för skador, kostnader eller olägenheter som orsakas av eventuella felaktiga uppgifter.

Kakor

Sibbo kommuns webbplats använder kakor (cookies). Kakor används bara för att följa upp användarmängderna och användartrafiken.

Kommunen gör upp statistik med hjälp av Google Analytics om bland annat användarmängder, genomsnittlig tid som användarna vistas på webbplatsen och vilka sidor som är populärast. Denna information har utnyttjats i utvecklandet av webbplatsen. Kommunen kan inte identifiera enskilda användare utifrån informationen.

Det är möj­ligt att bloc­ke­ra kakor. Bloc­ke­rin­gen sker via webb­lä­sa­rens ins­täll­nin­gar. No­te­ra då att det är möj­ligt att kakor är nöd­vän­di­ga för att vis­sa tjäns­ter ska fun­ge­ra på be­hö­rigt sätt.

Dataskyddsbeskrivning

Läs webbplatsens dataskyddsbeskrivning på den här länken. Mer information om dataskydd finns här.

Respons

Respons på webbtjänsten kan ges genom att använda responsblanketten på våra sidor här.

Suomeksi

 

Senast ändrat 29.06.2018