Media och sociala media

Aktuellt

14.08.2020

Utdelningen av munskydd till mindre bemedlade utreds

Sibbo kommun utreder hur munskydd kunde delas ut till mindre bemedlade invånare i kommunen.

Nyhet

12.08.2020

Öppettiderna för telefontjänsten och coronateststationen vid Sibbo hälsocentral utvidgas

Sibbo kommun förlänger öppettiderna för coronateststationen och telefontjänsten till öppenvården. Orsaken till ändringen är det ökade behovet av coronatestning.

Nyhet

11.08.2020

Möbler delas ut gratis i gamla Sockengården i Sibbo 27.8.2020 kl. 15–19

Sibbo kommuns förvaltning flyttade i början av 2020 från den gamla fastigheten vid Stora Byvägen 18. I samband med flyttet blev en del av möblerna kvar i den gamla Sockengården. Dessa begagnade möbler kan inte heller för tillfället användas i kommunens andra verksamhetsställen. Därför har man fattat beslut att dela ut dem till kommuninvånarna. Alla intresserade får komma och hämta möbler torsdagen den 27 augusti 2020 kl. 15.00–19.00.

Nyhet

10.08.2020

Skolorna börjar och många barn återvänder till småbarnspedagogiken – man ska stanna hemma även vid lindriga förkylningssymptom

Grundskolorna i Sibbo inleder höstterminen onsdag 12.8, och många barn återvänder för närvarande till småbarnspedagogiken efter sommarlovet. Åtgärderna för att förebygga spridningen av coronaviruset fortsätter nu även efter sommarlovet i skolorna och daghemmen i Sibbo. Handhygienen effektiveras, onödiga närkontakter undviks och lokalerna ordnas så att det finns mer utrymme än vanligt.

Nyhet

07.07.2020

Bakteriehalterna i vattnet vid Joensuun Tilas badstrand åter normala – inga begränsningar för badande

Halterna av fekala bakterier i vattenprovet taget vid Joensuun Tilas badstrand i Sibbo 2.7.2020 låg åter inom tillåtna gränser. Således har rekommendationen om att undvika badande upphört och man kan igen bada normalt på stranden. Resultatet blev färdigt på eftermiddagen 6.7.2020.

Nyhet

06.07.2020

Missförhållanden som upptäcktes i inneluftsundersökningen i Festsalen i Sibbo åtgärdas i sommar

Inneluften i Festsalen i Sibbo undersöktes på våren och i undersökningen upptäcktes några missförhållanden som ska åtgärdas senast under sommaren. En del av missförhållandena har redan åtgärdats. Inneluften i Festsalen undersöktes när några av Jokipuiston koulus elever och personalen fick symtom i lokalerna. Skolan är tillfälligt verksam i Festsalen.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Pressbilder

Pressbilderna på Sibbo.fi via den här länken. Medierna och bloggare kan ladda ner pressbilder och använda bilder i sina publikationer.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
+358401914598

Obs! Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 10.01.2020