Media och sociala media

Aktuellt

17.09.2019

Invigning av gång- och cykelvägen mellan Nickby och Nissbacka i Nickby, Sibbo 17.10.2019

Sibbo kommun ordnar en invigningsfest för att fira den nya gång- och cykelvägen mellan Nickby och Nissbacka. Tillställningen är öppen för alla kommuninvånare och hålls på det nya anslutningsparkeringsområdet vid rondellen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen 17.10.2019 kl. 17–19. Samtidigt firas också den nya rondellen som nu har blivit färdig. I rondellen kan man beundra ståtlig Sibbokonst med naturtema. Sibbo kommun vill också varmt tacka markägarna som bor i närheten av gång- och cykelvägen för ett gott samarbete!

Nyhet

13.09.2019

Ljus och energi i byarna! -konsertserien fortsätter i höst

Den omtyckta konsertserien Ljus och energi i byarna! ordnas även denna höst i byar runt om i Sibbo. Konserterna fortsätter 14.9 i Tallmo.

Nyhet

12.09.2019

Olika jippon i Sibbo under trafikantveckan

Sibbo kommun deltar i den europeiska trafikantveckan 16–22.9.2019. Syftet med trafikantveckan är att inspirera människorna att reflektera över sina resval och hur de vardagliga resorna påverkar miljön och samhället.

Nyhet

09.09.2019

Nya "småttingsbussar" för dagisbarnen ut i närmiljön

"Småttingsbussarna", dvs. muksubussi, underlättar i fortsättningen Sibbos dagis- och förskolebarns rörlighet och möjligheter att bekanta sig med närmiljön, ta del av kulturutbudet. Sibbo kommuns enhet för småbarnspedagogik har skaffat två muksubussi, alltså elassisterade cyklar.

Nyhet

03.09.2019

Vill du bli familjevårdare för äldre?

Familjevård för äldre har startat i Sibbo och vi behöver flera familjevårdare. Med familjevård avses ordnande av omvårdnad och omsorg av en äldre person under en del av dygnet eller dygnet runt i familjevårdarens privathem eller hemma hos den vårdbehövande.

Nyhet

02.09.2019

Landskapsarbetet i Sibbostrand håller på att bli färdigt

Trivseln i Sibbostrand har förbättrats under sommaren genom färdigställandet av landskapet. Man har bland annat att anlagt ett parkeringsområde, samt en äng med stenmjölsbelagda stigar och planterat buskar i området. Den bortre ändan av hamnbassängen har stenbelagts och man har strävat efter att tydligare skilja åt boendet och hamnfunktionerna.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Pressbilder

Pressbilderna på Sibbo.fi via den här länken. Medierna och bloggare kan ladda ner pressbilder och använda bilder i sina publikationer.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
Sockengården
+358401914598
[l:public_create_by]: 07.09.2011