Media och sociala media

Aktuellt

19.10.2020

Ungdomslokalen Pleissi och Sibbo institut i Söderkulla flyttar nästa år

Ungdomslokalen Pleissi (Hälsovägen 1) och Sibbo instituts funktioner vid skolcentret i södra Sibbo (Lärdomsvägen 6 A) i Söderkulla flyttar till nya lokaler vid Lärdomsvägen 6 B i början av år 2021. Den röda träbyggnaden i en våning har i folkmun fått smeknamnet Rödluvan. Fram till sommaren 2020 verkade Söderkulla skola i lokalerna men därefter har byggnaden stått tom.

Nyhet

16.10.2020

Budgetförslag: Sibbos budget 2021 visar underskott

Kommundirektörens förslag till Sibbos budget år 2021 har färdigställts. Utifrån budgetförslaget skulle kommunens resultat för åren 2021 och 2022 bli negativt, men år 2023 torde resultatet igen bli positivt. Det föreslås ingen höjning av inkomstskattesatsen nästa år.

Nyhet

13.10.2020

Ville Mäkikoskelas konstverk Ajasta I/II i Ådalen i Sibbo

Nickbyområdet i Sibbo har kompletterats med ett nytt konstverk. Bildhuggaren Ville Mäkikoskelas verk Ajasta I/II ”Ur tiden I/II” (fri översättning) har funnit sin plats i Ådalen i Sibbo och nu kan man fritt ta del av den.

Nyhet

08.10.2020

Sibbo kommun motsätter sig trängselavgifter

Sibbo kommun motsätter sig trängselavgifter och vägtullar och godkänner inte en vidare beredning av dem. Till övriga delar godkände fullmäktige i Sibbo avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner rörande markanvändning, boende och trafik (MBT) 2020–2031.

Nyhet

01.10.2020

Personer som besökt Sapori D'Italia i Sibbo uppmanas att övervaka sitt hälsotillstånd mycket noga i händelse av coronaexponering

En person som intog en måltid i restaurangen Sapori D'Italia (före detta Kolifej) i Sibbo tisdag 29.9.2020 ungefär kl. 11.00–11.40 har senare konstaterats vara smittad av coronaviruset. Personer som exponerats i nära kontakt har kontaktats och försatts i karantän, men även andra personer som besökte matstället kan ha exponerats för coronaviruset.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Pressbilder

Pressbilderna på Sibbo.fi via den här länken. Medierna och bloggare kan ladda ner pressbilder och använda bilder i sina publikationer.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
+358401914598

Obs! Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 10.01.2020