< Kungörelser
15.09.2020

Fullmäktiges sammanträde 21.9.2020

Fullmäktige i Sibbo sammanträder till ett extra möte i Nickby Hjärta samt elektroniskt via applikationen Microsoft Teams måndagen den 21 september 2020 kl. 18. På mötet behandlas Sibbos yttrande om utkastet till regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 15 september 2020 och protokollet publiceras den 29 september 2020. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Kommunen och beslutsfattande > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktiges videosändningar. Det är även möjligt att följa med videosändningen i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande

15.9.2020


Senast ändrat
16.09.2020