< Kungörelser
19.10.2017

Förslag till gatuplan T 7B Sibbovikens skolgata

Förslagen till gatuplan för Sibbovikens skolgata samt tillhörande busshållplatsarrangemang och platser för anslutande parkering enligt detaljplaneändring T 7B för Sibbovikens skolcentrum hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen i Sibbo kommun, Stora Byvägen 18, Nickby, 19.10–1.11.2017 under kansliets öppettid samt på kommunens webbplats på adressen

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi

 

Avdelningen för teknik och miljö
Sibbo 19.10.2017

 


Senast ändrat
19.10.2017