< Kungörelser
04.12.2017

Premiering av Sibbo kommuns bästa idrottare 2017

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar framgångsrika idrottare.

För att sektionen ska ha tillgång till möjligast fullständiga uppgifter ber vi att idrottare som vunnit FM-guldmedaljer eller värdefullare medaljer meddelar sitt namn, meritförteckning samt kontaktuppgifter till Idrottstjänster senast 12.1.2018 med blanketten nedan.

Endast Sibbobor kommer i fråga.

Följande uppgifter ska anges på blanketten:
- namn och födelsetid
- adress, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer
- gren / tävling / tidpunkt / plats
- serie / placering / antal deltagare i serien
- idrottarens förening / föreningar

Kriterierna för belöningen justeras årligen på basis av förslagen och idrottarnas framgång.

Till ansökan ska bifogas ett fotografi av idrottarens/lagets idrottsprestation, antingen från en tävlingssituation eller från en träning. Fotografierna används vid premieringstillställningen.

Priserna delas ut vid tillställningen som ordnas i februari. Kallelsen till premierade skickas närmare tillställningens tidpunkt.

Förhandsblankett

 

Piritta Forsell
servicechef för idrottstjänster


Senast ändrat
04.12.2017