< Kungörelser
23.11.2017

Detaljplaner anhängiga: N 45A Detaljplaneändring för Nickby skolcentrum

Området för detaljplaneändringen finns i omgivningen kring skolcentret Nickby hjärta och möjliggör skolans utvidgning. Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 23.11.– 23.12.2017 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 vån. (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider.

Man också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 23.12.2017, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, tfn 09 2353 6724, jarkko.lyytinen@sibbo.fi

Sibbo 23.11.2017
Utvecklings- och planläggningscentralen


Senast ändrat
20.11.2017