< Kungörelser
23.11.2017

Godkända detaljplaner, NG11 ja B16

Fullmäktige i Sibbo har genom sina beslut 13.11.2017 § 106 och § 107 godkänt detaljplanen Bybergsvägens egnahemstomter (plan NG11) och detaljplaneändringen för rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören (plan B16).

Protokollet över besluten om godkännande finns framlagt fr.o.m. 21.11.2017 i Sockengården, enheten för Förvaltningstjänster, Stora Byvägen 18, Nickby.

Sibbo 23.11.2017
Fullmäktige


Senast ändrat
20.11.2017