< Kungörelser
05.12.2017

Fullmäktiges möte 11.12.2017

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 11 december 2017 kl. 18.00. Vid sammanträdet behandlas:

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2 Val av protokolljusterare

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Förnyandet av byggnadsordningen i Sibbo kommun

5 Utvidgning av Sipoonlahden koulu och ombyggnadsarbeten, val av entreprenörer

6 Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund

7 Besättande av tjänsten som kommundirektör

8 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag / Clara Lindqvist

9 Motion om att starta en mopedverkstad / Heikki Vestman m.fl.

10 Motion om att befria Sibbo krigsveteraner från vårdavgifter vid Sibbo hälsostations bäddavdelning / SFP:s fullmäktigegrupp

11 Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020

12 Övriga ärenden

 

Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 19 december 2017.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand. Se www.Sibbo.fi> Beslutsfattande> Fullmäktige.

 

Heikki Vestman
ordförande

Sibbo 5 december 2017


Senast ändrat
05.12.2017