< Kungörelser
07.12.2017

Förslag till gatuplan, Rahtiraitti - Bastukärr området

Förslaget till gatuplan för byggandet av en gata med namnet Fraktleden på BA 3 Bastukärrs arbetsplatsområde i Sibbo hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagt i Sibbo kommun, Stora Byvägen 18, Nickby, 8.12.-22.12.2017 under tiden under kansliets öppettid samt på kommunens webbplats på adressen:

Sibbo.fi > Boende och miljö > Gator och grönområden > Byggandet av gator > Vägplaner till påseende

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller till registrering@sibbo.fi.

 

Tekniska utskottet
7.12.2017


Senast ändrat
07.12.2017