Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
20.12.2013

Kommunens service under jultiden

Ämbetsverkets kanslier, kommunens kundtjänst Info, kassa och växel är stängda 23–27.12.2013. På nyårsafton 31.12.2013 stänger de kl. 14. På nyårsdagen 1.1.2014 och trettondagen 6.1.2014 är de stängda.
21.11.2013

Tillståndsbeslut enligt terrängtrafiklagen, Nevas Mönkijä Oy

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun har på sitt möte 12.11.2013 givit ett beslut i enlighet med 30 § i terrängtrafiklagen om terrängtrafiksled.
21.11.2013

Miljötillstånd för avstjälpningsplats för marksubstanser

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun har på sitt möte 12.11.2013 § 133 beslutat bevilja åt Sibbo kommuns enheten Gator och grönområde miljötillstånd för avstjälpningsplats för marksubstanser i området av Söderkullas gamla avstjälpningsplats vid Möträskvägen i byn Massby på fastighet 753-419-4-1604 Söderkulla. Tillstånd är i kraft till 31.12.2019
21.11.2013

Vägplanen "Förbättring av landsväg 170 genom att bygga en gång- och cykelväg på avsnittet Hangelby - Box, Sibbo"

Vägplanen är enligt 27 § i landsvägslagen offentligt framlagd i Sibbo kommun under Sockengårdens öppettider i 30 dagar under tiden 21.11–20.12.2013, adress: Stora Byvägen 18, Nickby. Det är möjligt att bekanta sig med planen under planens framläggningstid på ovan nämnda adress.
14.11.2013

Ändring av stranddetaljplaner samt förslaget till detaljplan för Box hantverkarcentrum

Planändringsarbeten av stranddetaljplan för Vikbacka, Kittelnäsholmen och krokholmens anhängig har inletts. Planmaterialet för förslaget till detaljplan för Box hantverkarcentrum läggs fram
07.11.2013

Egnahemshustomter till salu på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde

Sibbo kommun säljer 37 tomter för egnahemshus (AO) på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde. Ansökningstiden är 18.11 – 31.12.2013.
07.11.2013

Led för lätt trafik på avsnittet Nickby–Söderkulla

Sibbo kommun har påbörjat utarbetandet av en åtgärdsplan för en led för lätt trafik på avsnittet Nickby–Söderkulla. I åtgärdsplanen utreds olika rutter för byggandet av leden för lätt trafik.
06.11.2013

Utställningsansökan/ Sibbo huvudbibliotek

Du kan ansöka om en månadslång utställningstid för tiden 03/ 2014- 01/2015.
31.10.2013

Fullmäktiges sammanträde 11.11.2013

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessman-salen måndagen den 11 november 2013 kl. 14.00.
30.10.2013

Tillståndsbeslut

§ 121 Lemminkäinen Infra Ab. Tagande av marksubstanser på fastigheten Mattila II 753-426-30-0 i Borgby. Tillstånd för tagande av marksubstanser beviljades inte.

Arkiv

2020 (60)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar