Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
22.12.2016

Beslut om meningsskiljaktighet i dikesärende

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun har vid sitt möte 14.12.2016 fattat följande beslut enligt vattenlagen:
22.12.2016

Miljötillståndsbeslut

YIT-Rakennus Oy, utnyttjande av överskottmassor i Myras by på fastigheten Rnr 1:154
20.12.2016

Kommunens service under jultiden 2016-2017

Ämbetsverkets kanslier, kommunens kundtjänst Info, kassa och växel är stängda 23.12.2016 och trettondagen 6.1.2017.
06.12.2016

Förslag till gatuplan

Förslag till gatuplan för byggande av gatorna på detaljplanen för NG5 Herrgårdsbrinken, Paipisvägens västra sida.
01.12.2016

Detaljplan för Tallmo centrum, södra delen (TM 2) anhängig

Detaljplanearbetet, som ingår i kommunens planläggningsprogram 2016-2019, har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen samt om förfarandet för deltagande och växelverkan.
01.12.2016

Fullmäktige möte 12.12.2016

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 12 december 2016 kl. 17.00.
17.11.2016

Godkända detaljplaner

Fullmäktige har genom sina beslut 7.11.2016 § 134 och § 135 godkänt detaljplanen för Box arbetsplatsområde (plan BOX 2) och detaljplaneändringen för Sibbovikens strand (plan S 24).
02.11.2016

Beslutangående tillfällig verksamhet som orsaker buller och skakningar - Sisco Asunnot Oy

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 12.2.2013 (6§) har miljövårdschefen godkänt Sisco Asunnot Oy anmälan och baserat på den gett villkor som gäller verksamheten.
27.10.2016

Fullmäktige möte 7.11.2016

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 7 november 2016 kl. 15.00. Vid sammanträdet behandlas
24.10.2016

Anmälan gällande tillfällig verksamhet som förorsakar buller - Tasbyvägen 54-56 01150 Söderkulla

Följande anmälan är anhängig i Sibbo kommuns miljövårdsenhet:

Arkiv

2020 (60)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar