Kontaktuppgifter

Sibbo kommun
Social- och hälsovårdsavdelningen
PB 7, 04131 SIBBO
tfn 09 23 531 (växel)
FO-nummer 0203533-8
info@sibbo.fi

Kommunfakturering
Adress:
Sibbo kommun/Social- och hälsovårdsavdelningen
PB 708, 00074 CGI

Adress för e-fakturor:
Enhet: Sibbo kommun
Adress för e-faktura: 003702035338
EDI-kod: 003702035338
Förmedlare: CGI
Förmedlarens kod: 003703575029

SuomeksiLedande läkare
Anders Mickos
+358503831596

Tf. Servicechef
Pernilla Eriksén
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo
09 2353 6301
pernilla.eriksen@sibbo.fi

 

 
Ansvarig tandläkare
Perttu Halonen
+358503802610
 
Överläkare inom öppenvården
Anna Peitola
+358504966938

Tf. Avdelningsskötare
Minna Seppälä
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo
09 2353 6310
minna.seppala@sibbo.fi

 

Senast ändrat 30.09.2019