Hälsostationsservice


 

Aktuellt om coronaviruset

Aktuellt information om coronaviruset finns här på sibbo.fi.

Lindriga luftvägssymtom behandlas hemma även om man misstänker att symtomen beror på coronaviruset. Om man inte behöver sjukhusvård eller annars har ett klart behov av en yrkespersons värdering lönar det sig att vårda sig själv hemma. Vi ber att man inte tar kontakt i onödan ens per telefon.

Om du har allvarliga symptom, ring alltid först! En yrkesperson bedömer din situation per telefon och hänvisar dig vid behov till fortsatta undersökningar.
Sibbo hälsocentral, vardagar kl. 8–18, lö–sö kl. 9–16, tfn 09 2353 6001
Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117

Misstänker du coronavirus? Genom att klicka på bilden kommer du till Omaolos symptombedömning (välj språket uppe till höger på sidan)

Symptombedömning för coronavirus infektion

Råd och hjälp för att tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset kan du hitta från Psykporten.fi

Genom att klicka på bilden kommer du direkt till sidan

Psykporten


Jourärenden vardagar kl. 8–18, lö–sö kl. 9–16, tfn 09 2353 6001

Ring alltid 112 vid nödfall!

Tidsbeställning till läkar- och sjukskötarmottagningarna vardagar kl. 8- 15 tfn 09 2353 6001

På kvällar och veckoslut samt helger sköts jourverksamheten av Borgå sjukhus samjour, som är öppen 24 timmar om dygnet. Jourhjälpen står till tjänst på numret 116117.(priset av samtal 0 eur)

Patienter som behöver brådskande läkarvård kl. 22- 8 kan vända sig till jourmottagningen vid Borgå sjukhus, tfn 116 117.


 

Hälsostationer

Sibbo hälsocentral omfattar två hälsostationer, huvudstationen i Nickby och filialen i Söderkulla.Tider till båda stationerna beställs via den centraliserade tidsbeställningen tfn 09 2353 6001.

15.3.2020 Meddelande
Sibbos social- och hälsotjänster inskränker icke-brådskande verksamhet

Nickby social- och hälsostation
mån-fre kl. 8-16 (patientbyrån i regel öppen kl. 8-12)
jour vardagar kl. 8–18 och på veckoslut kl. 10–16
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo
fax 09 2353 6309

Söderkulla hälsostation
OBS! Söderkulla hälsostation stängd fr.o.m. 19.3. tillsvidare, verksamheten koncentreras till Nickby hälsostation

Hälsovårdstjänsterna kontaktar de kunder som har en reserverad till Söderkulla efter onsdag 18.3.

Tilläggsuppgifter om hälsotjänster

Förnyande av recept

Elektroniskt recept är ett recept som en läkare utfärdar och undertecknar elektroniskt och sparar i ett centraliserat datasystem, som kallas Receptcentret. Du kan också via din egen dator skicka ditt recept att förnyas vid hälsostationen. Det här gör du enkelt genom att logga in på tjänsten Mina Kanta-sidor med dina bankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertifikat. Läs mera om Kanta-tjänsterna här...

Laboratorietjänster fr.o.m 30.3.2020

Till laboratoriet kan man endast komma på en förhand överenskommen tid. Kunden kan själv beställa tiden antingen direkt via nätet eller genom att ringa till telefonservicen eller genom att ringa vår centraliserade tidsbeställning på tfn 09 471 86800, mån-fre kl. 7.30– 15.30.

Provtagningsstället i Nickby är öppet mån-fre kl. 7.10- 15.00. Du får inte besöka laboratoriet ifall du har symptom på luftvägsinfektion. Kontakta hälsostationen 09 2353 6001.

Förebyggande screening för cancer i livmoderhalsen hör också till HUSLABs tjänster. Läs mera om laboratiorietjänsterna…

Röntgentjänster fr.o.m 30.3.2020

På röntgenundersökning kan man endast komma på en på förhand överenskommen tid.  Ifall man har symptom på luftvägsinfektion får man inte komma direkt till röntgen. Kontakta i så fall mottagningen 09-2353 6001.  HNS-Bilddiagnostik betjänar patienter på Nickby hälsostation, mån-tors kl. 8.00- 15.30 och fre kl. 8.00- 14.30 Enheten i Sibbo betjänar patienter inom HNS:s specialsjukvård och primärhälsovården i kommuner som använder e-remiss, oberoende av kommungränserna. Dessutom betjänar vi Kungsvägens arbetshälsa. Vid HNS-Röntgen i Sibbo utförs vanliga röntgenundersökningar (bl.a. av skelettet, lungor och tänder). Läs mera om röntgentjänsterna…


Valfrihet inom hälsovården

Du har rätt att välja en hälsostation i en annan kommun.Om du vill byta från din nuvarande hälsostation till en annan ska du lämna in en anmälan både till den nya och den gamla hälsostationen tre veckor före ditt första besök. Du kan byta hälsostation högst en gång per år.
Anmälningsblanketten hittar du här. Blanketten kan också avhämtas från Sibbo kommuns Info (adress: Stora Byvägen 18) och från hälsostationerna (adresser: Jussasvägen 14 och Hälsovägen 1). Läs mera från valfrihet inom hälsovården.

 

Karta över Nickby social- och hälsostation

På stationen erbjuds följande service:

• hälsovårdens öppenvårdsmottagning och jour
• mun- och tandvården
• HNS-Röntgen
• HUSLAB
• barn- och mödrarådgivningen
• familjearbetet
• fysioterapin och hjälpmedelsservicen
• vuxensocialarbetet
• barnskyddet
• handikappservicen
• talterapin
• familjerådgivningstjänsten
• barnatillsyningstjänsten

Klientavgifter
Klientavgifter inom social- och hälsovården uppbärs bl.a. för hälsovård, sjukvård, anstaltsvård, serviceboende, hemvård, munhälsovård och dagverksamhet.Klientavgifterna baserar sig på lagstiftning.

Taxor och avgifter inom social- och hälsovården
Läs mera om avgifter här...

Hälsobyn.fi
Tjänsten Hälsobyn erbjuder medborgarna information och stöd i hälsofrågor. I de virtuella husen hittar du information, kamratstöd och nätterapi samt symptomnavigatorer som styr dig i rätt riktning för att få lämplig vård för just ditt problem.

 

Suomeksi

Senast ändrat 30.03.2020