suomeksi

 

Välkommen med i vår gruppverksamhet!
Sibbo kommuns gruppverksamhet strävar efter att främja och upprätthålla befolkningens hälsa och välbefinnande. Verksamheten baserar sig på modeller som konstaterats fungerande. 

Grupperna är för en viss tid och är huvudsakligen kostnadsfria

 

Grupphandledning för typ 2 diabetiker
Nikoinavvänjningsgrupp
Hälsoskog
Rörelse!
Vattenjumppa

Senast ändrat 18.11.2019