Förebyggandet av smittosamma sjukdomar

I kommunen finns en mångprofessionell arbetsgrupp, hygienkommissionen, vars uppgift är att uppfölja förekomsten av infektionssjukdomar och smittosamma sjukdomar. Arbetsgruppen följer rådande lagstiftning inom området samt de nationella direktiv och rekommendationer som utges av Institutet för hälsa och välfärd (THL).  För förebyggandet och vården av smittosamma sjukdomar ansvarar överläkaren inom öppenvården Anna Peitola.

På hälsostationerna ges vaccinationer som hör till det allmänna vaccinationsprogrammet, såsom vaccin mot stelkramp och difteri. Vaccin som hör till det allmänna vaccinationsprogrammet är gratis för klienten.

Till det allmänna vaccinationsprogrammet hör också säsongsinfluensavaccinnationer av riskgrupperna. Följande grupper är berättigade till ett kostnadsfritt influensavaccin; gravida, personer fyllda 65 år eller äldre, alla barn mellan 6-35 månaders ålder samt 3-64 åringar som hör till någon medicinsk riskgrupp pga en kronisk sjukdom.

Vaccinationstillfällen ordnas varje höst på hälsostationerna och rådgivningsbyråerna.

Säsongsinfluensavaccinet skyddar också mot pandemiska H1N1 -viruset (svininfluensa).
Stop influenssa - ota rokote

Suomeksi

Webbsidorna Hälsoteman – Infektionssjukdomar har byggts upp kring de betydande smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd, THL följer upp nationellt.

Aktuellt om coronaviruset

Aktuellt information om coronaviruset finns här på sibbo.fi. Om du misstänker att du har blivit smittad av coronaviruset, ta alltid först kontakt per telefon!

Senast ändrat 02.03.2020