Utdelning av vårdmaterial

Suomeksi

Vårdmaterial beviljas enligt livscykelorganisationen:

Barn och unga (0–15 år) får materialet från rådgivningen, personer i arbetsför ålder (16–64 år) från hälsostationen och äldre människor (över 65 år) från hemvården. Ett undantag utgör diabetesmaterial som delas ut centraliserat på hälsostationen. Behovet av vårdmaterial utvärderas individuellt. Ett läkarutlåtande samt diagnos behövs för att utdelning av vårdmaterial kan beviljas.

Avhämtning av beställt material
Nickby hälsostations patientbyrå eller expeditionsvakten: vardagar kl 8-16
Söderkulla apotek: må-fre 8.30-19, lö 9-15

Beställ materialet i tid, 2–3 veckor innan det tar slut.
Materialet delas ut enligt vårdplanen, för ca 3 månaders behov åt gången.

Diabetes
Beställ material elektroniskt via denna blankett, per telefon onsdagar tfn 040-1914201 kl. 10–11 eller
genom att lämna in beställningen i Nickby hälsostations mottagningens info och i Söderkulla till apotek. Inga beställningar per e-post.

Barn, unga och barnfamiljer
Rådgivningen sköter gratisutdelningen av vårdmaterialet (t.ex. blöjor, katetrar, matningssonder och sprutor) till barn och unga på 0–15 år som behöver materialet på grund av sin sjukdom. För att kunna få materialet behövs en remiss från den som sköter barnet t.ex. på barnpolikliniken eller avdelningen på ett HNS-sjukhus. Rådgivningen beställer materialet från HNS-Logistik. Leveranstiden är minst en vecka och ofta när det gäller specialmaterial 2–3 veckor.

Hälsovårdaren på det egna områdets rådgivning kan kontaktas per telefon under telefontiderna eller genom att skicka e-post och be hälsovårdaren ringa. Hälsovårdarnas områdesindelning och kontaktuppgifter finns här.


Beställning av vårdmaterial för vuxna
Elektroniskt via denna blankett, per telefon onsdagar kl. 10-11 tfn 040 191 4201 eller genom att lämna in beställningen i Nickby hälsostations mottagningens info och i Söderkulla till apotek. Inga beställningar per e-post.

Seniorer
Seniorer (över 65-år) får vårdmaterialet som hör till utdelningen, t.ex. inkontinensprodukter och sårvårdsmaterial, via hemvården. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Senast ändrat 15.05.2020