Vuxenrådgivning


Aktuellt

På grund av coronaepidemin har vi för tillfället inte möjlighet att erbjuda alla vuxenrådgivningens tjänster. Vuxnas vaccinationer och brådskande rådgivningsärenden sköts för tillfället som en del av öppenvårdsmottagningens verksamhet

15.3.2020 Meddelande
Sibbos social- och hälsotjänster inskränker icke-brådskande verksamhet, lindriga symtom behandlas hemma

Vuxenrådgivning

Vuxenrådgivningens verksamhet strävar efter att främja och upprätthålla den vuxna befolkningens hälsa och välbefinnande. På hälsovårdarens mottagning handleds kunderna till att förebygga sjukdomar samt främja hälsan och välbefinnandet. Personer som riskerar att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar eller typ 2-diabetes utgör den största kundgruppen.

Inom vuxenrådgivningen kallar man in personer för hälsogranskning enligt individuellt behov, t.ex. 40-åriga män, 50-åriga kvinnor, familjevårdare samt långtidsarbetslösa. Vid behov ger man också personligt stöd för ändring av levnadssätt, såsom viktkontroll, för att sluta röka samt diskussionshjälp för att stöda mental hälsa. Även handledning i samband med nikotinavvänjnings-, viktkontroll-, hälsoskog- och hälsomotion i grupper erbjuds. Vuxenrådgivningen har mottagning på Nickby social- och hälsostation, hälsostation i Söderkulla samt i verksamhetscentret Vägskälet.

Vaccinationer och rådgivning för resenärer är en del av vuxenrådgivningens verksamhet. Ska du ut och resa? Bekanta dig med Hälsoguiden för resenärer (på finska) från Institutet för hälsa och välfärd!

Du kan bli hänvisad till vuxenrådgivningen av en läkare eller en sjukskötare, men du kan också själv kontakta en hälsovårdare ifall du behöver råd för att främja eller upprätthålla din hälsa. Du kan reservera tid till mottagningen eller fråga råd per telefon.

Hälsogranskning för långtidsarbetslösa

När du har fått en kallelse till hälsogranskning för långtidarbetslösa, vänligen fyll i denna elektroniska blankett och tryck på skicka.

Stöd för egenvård

Den elektronisk hälsogranskningen och -träningen
Med hjälp av den avgiftsfria elektroniska hälsogranskningen och -träningen kan du förbättra dina möjligheter till ett gott och hälsosamt liv, och få information om faktorer som påverkar din hälsa. Med hjälp av den elektroniska hälsoundersökningen ser du hur levnadsvanor inverkar på din förväntade livslängd och sjukdomar som försämrar livskvaliteten.

Elektronisk egenvård
Vårda din hälsa elektroniskt! Egenvård handlar om att ta hand om din egen hälsa och välbefinnande. Det innebär en hälsosam kost, tillräckligt med motion, rökfrihet samt mentalt välbefinnande. (Sidorna under arbete)

Hälsobyn.fi
Tjänsten Hälsobyn erbjuder medborgarna information och stöd i hälsofrågor. I de virtuella husen hittar du information, kamratstöd och nätterapi samt symptomnavigatorer som styr dig i rätt riktning för att få lämplig vård för just ditt problem.

Sydänliitto.fi

Diabetes.fi/sv
Testa din risk att få diabetes.

Droglänken.fi/sv
Nyttig information om berusningsmedlen och beroenden

Koppari.fi/sv
Koppari Sibbo hjälper unga att hitta passande service i området

Suomeksi
Senast ändrat 29.06.2020

BESÖKADRESS


Nickby
Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
04130 Sibbo

Verksamhetscentret Vägskäl


E-Tjänster


Blankett för hälsogranskning för arbetslösa

KONTAKTUPPGIFTER


Telefontid
mån, ons-fre
kl. 12 - 13

 

Ansvarig hälsovårdare
Malin Heikkinen
tfn 040 191 4494
malin.heikkinen@sibbo.fi

Hälsovårdare
Laura Miettinen
tfn 040 191 4109
laura.miettinen@sibbo.fi