Erfarenhetsexpertens mottagning

Nickby social- och hälsostation
Jussasvägen 14
Tfn 09 2353 6001

Vid Nickby social- och hälsostation arbetar erfarenhetsexpert  varje tisdag kl. 9.00- 12.00, i form av en lågtröskeltjänst.

Mottagningen är riktad till 30 år fyllda rusmedelsberoende och deras anhöriga.

Erfarenhetsexperten har egen erfarenhet av återhämtning från rusmedelsmissbruk och har fått utbildning i att ge både erfarenhetsbaserat stöd och rådgivning. Med erfarenhetsexperten för rusmedelsmissbruk kan du diskutera i förtroende och be om råd ifall du oroar dig för ditt eget eller en anhörigs bruk av rusmedel. Erfarenhetsexperten kan betjäna kunder på finska.

En tid till mottagningen beställs via hälsostationens mottagning, tfn 09 2353 6001

Tilläggsinformation får du via missbrukararbetare Saila Kaitila 040 191 4449

Suomeksi

Senast ändrat 08.07.2019