Veterinärtjänster

Veterinärvården ordnas av miljöhälsovården vid Borgå stad

  • Grundläggande veterinärtjänster för sällskaps- och nyttodjur
  • Ordnande av veterinärjour
  • Exportintyg för djur
  • Djurskyddsrådgivning och djurskyddsanmälningar
  • Förebyggande av djursjukdomar
OBS!! 20.3.2020 Förändringar på veterinärmottagningarna:

Icke-brådskande tider för sällskapsdjur erbjuds inte, en del av redan bokade tider inhiberas. Veterinären ringer djurets ägare om tiden inhiberas.

persontrafik på veterinärmottagningarna begränsas. Endast en person kan komma med djuret till mottagningen och hen får inte ha luftvägssymptom. Foder- och redskapsförsäljningen vid veterinärmottagningarna avbryts.

Veterinärmottagningarna strävar efter att ge hälso- och sjukvård för produktionsdjur samt brådskande vård av sällskapsdjur som normalt. En del av mottagningarna kan vara stängda tidvis. Beställ tid och kontakta veterinärmottagningarna per telefon: Borgå tfn 0400 912 640, Sibbo tfn 050 522 2796 och Lovisa 040 713 9886.

Instruktioner för den kommunala veterinärens kunder

Coronavirusepidemin leder till förändringar i den kommunala veterinärverksamheten. Se på länken instruktioner för den kommunala veterinärens kunder.


Mottagningen i Sibbo 

Mottagningen finns i Nickby vid adressen Handelsgränd 1.

Tidsreservering till mottagningen och telefonrådgivning vardagar kl. 8-9,
tfn 050 522 2796. Här till Elektronisk tidsreservering.
Mottagningens e-postadress är sipoonelainlaakari@porvoo.fi (e-posten läses en gång per dag)

Djur tas emot på mottagningen enligt tidsreservering huvudsakligen kl. 8-16. I brådskande ärenden anträffas veterinären vardagar kl. 9-16 genom att vid behov lämna meddelande på telefonsvararen.
Utanför tjänstetid nås dejourerande veterinär på nummer 0600 18998.

Betalningssätt på mottagningen är kontant och bank- eller kreditkort. På mottagningen följs kommunal veterinärtaxa enligt läkaravtalet.

Tilläggsuppgifter:

Grim Wickholm
IV stadsveterinär-praktiker
Handelsgränd 1, 04130 Sibbo
Tfn 050 5222796
grim.wickholm2@porvoo.fi

Mottagning i Borgå


Teknikbågen 1 (Kungsporten), 06100 Borgå
Tfn. kl. 8-9 (019) 5204247 och kl. 9-16 puh. 0400 912640
E-post: porvoonelainlaakari@porvoo.fi (e-posten läses en gång per dag)

Katja Mustonen
III stadsveterinär-praktiker
Miljöhälsovården
Teknikbågen 1 A, 06100 Borgå
Tfn. 040- 4895797
katja.mustonen@porvoo.fi

Veterinärjour

Miljöhälsovården vid Borgå stad har inlett joursammarbete med Vanda stad. Till verksamhetsområdet hör Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Sibbo och Vanda.

Vanda stad svarar för hela områdets jour som gäller smådjur och Borgå stad svarar för jouren gällande stordjur.

Stadsveterinärens mottagning i Vanda ( belägen nära köpcentret Jumbo)
Backasgränden 5
01510 Vanda (färdväg mellan Elantovägen 3 och 5)

Veterinärerna vid hälsoskyddet i Borgå stad dejourerar omväxlande från olika håll inom verksamhetsområdet (veterinärjour för stordjur).

Vid jourverksamheten efterföljer man den kommunala veterinärtaxan.

Det avgiftsbelagda servicenumret till jourhavande veterinär är 0600 18998

Välj 1: Smådjur
Välj 2: Stordjur

Om den jourhavande veterinären är på sjukbesök lämnar han eller hon ett meddelande på svararen i sin mobil. På mottagningsnumret ska man inte lämna meddelanden. På jourhavande veterinärens automatiska telefonsvarare kan man be veterinären ringa upp om han eller hon inte kan svara.

Uppge namn, telefonnummer, djurart och orsaken till vårdbehovet. Veterinären kontaktar uppringaren genast efter att ha lyssnat till meddelandet.

Suomeksi

Senast ändrat 24.03.2020