Fysioterapi 

Sibbo hälsocentral
Jussasvägen 14
04130 Sibbo

 

Tidsbeställning och rådgivning per telefon
vardagar kl. 11.30 – 12.30,
tfn 09 2353 6441
övriga tider telefonsvarare
e-post: förnamn.efternamn@sibbo.fi

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering som riktar sig till primärhälsovårdens klienter. Fysioterapins syfte är att upprätthålla och/eller förbättra olika åldersgruppers rörelse- och funktionsförmåga med hjälp av fysioterapeutiska metoder i samarbete med klienten och annan rehabiliterande personal. Fysioterapins målsättning är att klienterna ska klara sig så självständigt som möjligt i sin egen boende- och livsmiljö.

Besöksavgift: 11,40 €. Uppbärs för max. 45 gånger/år.

För fysioterapitjänsterna ansvarar
Avdelningsskötare
Marina Westerlund
tfn 040 191 6020


 

Fysioterapiavdelningens rehabiliteringsgrupper
hösten 2019 våren 2020

Läs programmet här 

Innan deltagandet i fysioterapins rehabiliteringsgrupper görs en utvärdering av fysioterapeut för att bedöma hurudan grupp som lämpar sig för klienten.

Förfrågningar per tfn 09 2353 6441 under fysioterpiavdelningens telefontimme vardagar 11.30–12.30.

Rätt till förändringar förbehålles. 

Välkommen med!

 

Suomeksi

 Senast ändrat 30.07.2019