Boende- och vårdservice

Boende- och vårdservice är avsett för de äldre som av särskilda skäl behöver stöd och hjälp med att ordna boendet då de inte längre klarar av att bo hemma med hemvårdens och anhörigas stöd och hjälp och boendet hemma är inte mera tryggt eller ändamålsentlingt. Suomeksi

Beslut om boende- och vårdservice fattas angelägenhetsordning utgånde från vårdbehovet. Innan beslutet fattas gör en bedömning av vårdbehovet och funktionsförmågan. Besluten fattas i en mångprofessionell serviceledningsgrupp och den äldres och anhörigas önskemål tas i beaktande i mån av möjligheter.

Tilläggsuppgifter och ansökningar

Servicehandledning tfn. 050 412 0478 eller palveluohjaus@sipoo.fi
Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Servicechef Nina Martikainen ansvarar över boende- och vårdservice för äldre.

Boende- och vårdsservice i media

Vanhustyö 1/2016 (på finska)Senast ändrat 10.01.2020