Dygnet runt boendevård

Korona-info:
Besök på boendeenheter för äldre från och med 24 juli

Sibbo kommun har utarbetat nya anvisningar för besök på boendeenheter för äldre från och med fredagen den 24 juli
Link till meddelandet

Boendeservice-enheterna Solgränd (1. vån.) och Sommarvind (2. vån)

Jussasvägen 18 A, 04130 SibboSuomeksi

Avdelningsskötare Tina Lindgren
tfn: 040 191 4515
e-post: tina.lindgren(at)sipoo.fi
Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Personal: Solgränd 040 191 4341
Personal: Sommarvind 040 191 4501

Effektiverade serviceboende enheterna för äldre Solgränd och Sommarvind fungerar på två våningar. På enheterna kan äldre par bo tillsammans. Personal finns på plats dygnet runt.

Solgränd enheten ( 1 vån. )  har 15 rum för personer med hinder i minnesfunktionerna.

Sommarvind enheten ( 2 vån. ) har 16 rum för personer med hinder i den fysiska funktionsförmågan eller minnesfunktionerna. Ett av rummen är avsett för korttids behov.

Målsättningen är att klienterna har en god livskvalitet i en mångsidig hemlik boendemiljö. Boendeomgivningen befrämjar till möjligheter att delta i olika aktiverande och funktions upprätthållande verksamhetsformer. Egenvårdare utses att fungera som stödperson till klienterna och tar hand om att förverkliga bestämda överenskomna angelägenheter. Personalen är lyhörd inför klienternas individuella behov och önskemål samt beaktar deras resurser i vardagen. Personalen upprätthåller aktiv kontakt och samarbete med anhöriga. Anhöriga erbjuds delaktighet genom möjlighet att delta i planering och förverkligande av klienternas omsorg och tillsyn på enheten. På boendena finns direkt närhet till ett rymligt utevistelse område.

Bekanta Dig med Solgränds och Sommarvinds broschyr PDF
Vi finns på Facebook: Asumispalveluyksiköt Suvikuja ja Suvituuli

Boendeservice-enheten Solliden

Jussasvägen 18B, 04130 Sibbo

avdelningsskötare Sanna Siltala
tfn. 040 191 4514
e-post: sanna.siltala(at)sipoo.fi
Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

kansli: 040 191 4342

Solliden är en vårdenhet åt minnessjuka Sibbobor. I Solliden finns 18 boendeplatser och fyra korttidsplats. Vi erbjuder våra klienter personlig vård i en trygg och hemtrevlig miljö. Vi förverkligar rehabiliterande vårdarbete och enligt klienternas egna krafter med tyngdpunkt i en aktiv vardag.

Vi finns på Facebook: Asumispalveluyksikkö Suvirinne - Solliden

Regnbågen

Jussasvägen 14, 2.vån, 04130 Sibbo

avdelningsskötare Mira Pajunen
tfn. 040 191 4510
e-post: mira.pajunen(at)sibbo.fi
Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Rosa-team
040 191 4366
040 191 4377 (24h)

Jade-team
040 191 4327
040 191 4326 (24h)

Lila-team
040 191 4328
040 191 4329

Regnbågens avdelning är avsedd för äldre Sibbobor som är i behov av  långtidsvård men som inte är i behov av akut sjukhusvård och vars vård inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna i det egna hemmet. Avdelningen har 32 platser. Mångprofessionellt arbetsmiljö garanterar vårdens kvalité.

Verksamhets idén baserar sig på respekt för de äldres egenbestämmanderätt och individualitet i en hemtrevlig och trygg omgivning ända till livets slut. Vi förverkligar funktionell och rehabiliterande arbetssätt och tar klienternas potential i beaktande i vården.

Vi finns på Facebook: Hoivayksikkö SateenkaariSenast ändrat 27.07.2020