Kortvarig vård

Kortvariga vårdens mål är att stöda närståendevårdarens ork och den äldres möjlighet att bo hemma. Kortvarig vård ges på Solliden och på hälsocentralens akut- och rehabiliteringsavdelning.Suomeksi

Tilläggsuppgifter och ansökningar:

Servicehandledning tfn. 050 412 0478 eller palveluohjaus@sipoo.fi

Senast ändrat 28.08.2019