Övrig service

Närståendevård

Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Närståendevård för under 18 åringar, läs mera om närståendevården
Närståendevård för vuxna, läsa mera om närståendevården

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Färdtjänst enligt socialvårdslagen (socialvårdslag 20§ och 21§ samt socialvårdsförordning 9§) är avsedd för äldre personer som inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen, men som enligt handikappservicelagen inte är gravt handikappade. Färdtjänst enligt socialvårdslagen beviljas enligt behovsprövning och är en anslagsbunden service i kommunerna. Läs mera om färdtjänst

Suomeksi

Senast ändrat 08.07.2019