Personlig assistans

En gravt handikappad som på grund av handikapp eller kronisk sjukdom fortlöpande behöver en annan persons hjälp med de dagliga sysslorna är berättigad till personlig assistans. En förutsättning för beviljandet av personlig assistans är att den gravt handikappade själv förmår definiera innehållet och förverkligande av personlig assistans. Om klientens behov av hjälp gäller huvudsakligen omsorg, vård och övervakning, kan han eller hon få omsorgshjälp eller utnyttja någon annan stödåtgärd inom social- och hälsovården.

Den personliga assistansen riktar sig till de sysslor som klienten utan handikapp eller sjukdom skulle klara av själv. Målet med personlig assistans är att hjälpa en gravt handikappad att förverkliga sig själv både hemma och utanför hemmet:

• i de dagliga sysslorna
• i arbetet och studierna
• inom hobbyverksamhet
• i samhälleligt deltagande och
• i upprätthållandet av socialt umgänge.

Personlig assistans ordnas för dagliga sysslor, arbete och studier i den grad som klienten behöver. Personlig assistans för hobbyverksamhet, samhällsinflytande och social växelverkan ordnas minst 30 timmar per månad, om inte ett lägre timantal tryggar det nödvändiga hjälpbehovet.

Ansökan om handikappservice
Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.
Tilläggsinformation om ifyllningsinstroktioner

Blankett för Personlig assistents arbetsavtal och timanmälan

Blankett för personlig assistents timanmälan

Suomeksi

Senast ändrat 26.02.2019