Service som stöder rörligheten

Tilläggsuppgifter ger servicehandledning 09 2353 6014
Telefontider må-tors kl 9-15 och fre kl 9-14
Om vi inte har möjlighet att svara då du ringer, ringer vi tillbaka

Service som stöder rörligheten ordnas för personer som inte klarar av att självständigt använda allmänna trafikmedel på grund av sjukdom. skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak och som behöver service för att kunna uträtta ärenden eller på grund av något annat behov som hör till det till det dagliga livet. (Socialvårdslagen §23)

Suomeksi

Färdtjänst

Färdtjänst enligt socialvårdslagen är avsedd för äldre personer som inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen, men som enligt handikappservicelagen inte är gravt handikappade. Färdtjänst enligt socialvårdslagen beviljas enligt behovsprövning och är en anslagsbunden service i kommunerna.

Färdtjänst beviljas maximalt åtta (8) enkelriktade resor för rekreation och uträttande av ärenden (till ett pris av 25 euro/resa, självriskandel 4,50 euro/resa) i månaden. Kommuninvånare har rätt att ansöka om färdtjänst då bruttoinkomsterna för ett hushåll med en person underskrider 1 100 euro och för ett hushåll med två personer underskrider 1 950 euro per månad.

Färdtjänst kan beviljas för personer som fyllt 65 år och som bor hemma. Personen kan inte anlita buss eller servicelinjen på grund av dålig funktionsförmåga, svårigheter att röra sig eller boendeort. Personen har inte möjlighet att använda egen eller familjens bil.

 

Ansökan om färdtjänst
Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.

Blanketten returneras till: Sibbo kommun, servicehandledning för äldre, PB 7, 04131 SIBBO


Linjetaxi

Linjetaxiverksamheten är vanligt taxiservice, vilket betyder att taxin avhämtar klienterna hemifrån och erbjuder vanligt taxiservice. Taxin åker samma rutt tillbaka efter cirka två timmar eller enligt överenskommelse.

Taxin beställs dagen innan resan eller före kl 9.00 samma morgon. Mera information om tidtabellen fås av taxichauffören.

Priset för enkelresa är 4,50 euro per person. Resan betalas till chauffören.

Information om linjetaxiverksamheten, tidtabeller och rutter (pdf)

Senast ändrat 10.06.2020