Äldreombud

Suomeksi

Äldreombud hjälper de älde hitta behövlig information samt ger stöd och vägleder till rätta person eller instans. Äldreombud lyssnar på de äldres synpunkter om saker, både önskemål och klagomål.

Till äldreombuds uppgifter hör också observera möjliga brister och föreslå förbättringar och på detta viset styrka de äldres makt att påverka på kommunens tjänster och vård.

Åldreombud har inte rättsliga befogenheter och inte heller rätt att bestämma över saker.

Som äldreombud i Sibbo kommun fungerar Nina Weckman förutom sin egen tjänst.

Nina Weckman
tfn 050 408 4958
nina.weckman@sibbo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.Senast ändrat 10.01.2020