VeteranärendenSuomeksi

Understöd till i Sibbo kommun bosatta frontveteraner, veteranänkor och hustrur erläggs enligt följande:

  • för anskaffning av glasögon erläggs ett understöd på 300 euro per år mot uppvisande av läkarintyg eller intyg av optiker
  • för tandvård vid kommunens mottagningar erläggs ett årligt understöd på 300 euro
  • för fotvård högst 65 euro 6 gånger per år
  • för städning 400 euro / år och hushåll
  • batterier till hörapparat enligt kvitto

Understöden utbetalas av Social- och hälsovårdsavdelningen. För utbetalningen behövs kvittenser, fronttjänsttecken, bankkontonummer och hemadress.
Ansökan bör lämnas in inom en (1) månad från kvittots datum och utbetalningen sker inom ramen för budgeterade medel, i den ordning ansökningarna inkommer.

Alla personer som har fronttjänsttecken är befriade från hälsocentralavgiften.

Dessutom kan den rehabilitering, både öppen vård och vid rehabiliteringsanstalt, som ersätts med statliga medel sökas. Ansökningar kan lämnas in året runt och är i kraft 2 år.

De frontveteraner som har frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken och ha deltagit i 1939-1945 års krig är berättigade till tjänster som stöder hemmaboendet. Till dessa tjänster räknas t.ex. hemvård, kostservice, tvättservice, städhjälp samt färdtjänst (taxiresor). Tjänsterna baserar sig på bedömningen av servicebehovet.

Tilläggsuppgifter:
Kanslisekreterare Benita Sundström
tfn. 040 184 3198

 

Krigsinvalider

Militärskadeförmåner

Lagen om skada ådragen i militärtjänst garanterar en krigsinvalids, hans makas och även änkans socialskydd, rehabilitering och övriga hälsotjänster. Grunden för krigsinvalidens socialskydd är livräntan. Dessutom beviljas tilläggsränta, sjukvård och andra förmåner. Den sjukvård, hemvård, måltidsservice och rehabilitering (öppen vård eller vid rehabiliteringsanstalt) som ersätts åt krigsinvalider är rätt så omfattande. Även ändringsarbeten i bostaden ersätts. För en krigsisnvalids änka kan försörjningspension, tilläggsförsörjningspension samt begravningshjälp beviljas.

Förmånerna ansöks hos Statskontoret.

 

Tilläggsuppgifter:

Krigsinvalidernas Brödraförbunds Borgå avdelning rf.
Linnankoskigatan 39, 06100 Borgå
Öppet måndagar kl 9.00-12.00 tfn 019 581 094

Senast ändrat 23.07.2020