Familjerättsliga tjänster

De familjerättsliga tjänsterna hjälper föräldrar att utarbeta avtal om ärenden gällande barnet. Tjänsterna är avgiftsfria

De familjerättsliga tjänsterna omfattar

I Sibbo kommun hjälper barnatillsyningmannen med familjerättsliga ärenden.

Tidsbeställning och rådgivning
  • Du kan ta kontakt med barnatillsyningsman via telefon, tfn 050 465 8356, telefontid mon kl. 9.30−10.30, tors kl. 9−10
    Ifall telefontiden inte passar kan man även lämna in ett ringbud via e-post, anna.weissmann@sibbo.fi. På grund av datasäkerhetsskäl sköter vi inte ärenden per e-post. 

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat Finlands första föräldraplan, som är avsedd att vara ett stöd och hjälpmedel i föräldraskapet efter en separation.

Adoptionsrådgivning

Rädda Barnen rf. ordnar adoptionsrådgivningstjänster för Sibbofamiljer.

 suomeksi
Senast ändrat 10.01.2020

BESÖKADRESS


Social - och hälsostation
Jussasvägen 14, 2. vån.
04130 Sibbo 

KONTAKTUPPGIFTER


Barnatillsyningsman
Anna Weissmann
tfn 050 465 8356
anna.weissmann@sibbo.fi

Telefontid
mon kl. 9.30−10.30
tors kl. 9−10

Vänligen använd inte
e-posten för att skicka
personuppgifter eller
sekretessbelagd information.

Vanliga frågor på finskaVanliga frågor (FI)

GENVÄGAR


Barnfamiljernas socialarbete
Barnskydd
Dataskydd
Familjerådgivningen 

PÅ ANDRA WEBBPLATSER


Sosiaalihuoltolaki
HÄLSOVÅRDSMINISTERIET: FÖRÄLDRAPLAN

Stöd till familjer och föräldraskap