Förskolornas, grundskolornas och gymnasiernas arbets- och semesterperioder

Suomeksi

Skol- och lovdagar för läsåret 2019 - 2020
Höstterminen: ti 13.8.2019-20.12.2019
Höstlov: 17.10.-18.10.2019
Jullov: 21.12.2019-6.1.2020
Vårterminen: 7.1.2020-30.5.2020
Sportlov: vecka 8
Påsklov: 10.4.-13.4.2020

Dejourtider inom tjänster för småbarnspedagogik

Sommartid

- daghemmen är normalt öppna i juni
- dejourtiden är 1.7.-28.7. 2019
- daghemmen och förskolorna börjar sin verksamhet i egna utrymmen f.o.m må 29.7, som undantag Talman esiopetus f.o.m 5.8 ja Söderkulla förskola 1.8. 2019.

Dejourerande daghemmen i Sibbo under tiden 1.7.-28.7.19: Daghemmet Miili ja Nickby Daghem


Daghemmet Miili: Tasträskvägen 9, 01150 Söderkulla
Nickby daghem: Norra skolvägen 3, 04130 Sibbo

Daghemsföreståndare under dejourtiden i Daghemmet Miili och Nickby daghem:

Vecka 27: Raija Aromäki Daghemmet Miili tel. 040-193 5790 och Camilla Sundberg Nickby daghem tel. 040-3576767
Vecka 28: Irmeli Kujala tel. 040-1914547 (som reservpers. Mervi Keski-Oja tel. 050-3625279)
Vecka 29: Irmeli Kujala tel. 040-1914547 (som reservpers. Anni Julkunen 040-1932857- Josefina Forsblom 040-4879021)
Vecka 30: Raija Aromäki tel. 040-193 5790 (som reservpers. Elina Sarin tel. 050-3543859)
Senast ändrat 26.06.2019