Kontaktuppgifter

suomeksi

Bildningskansliet
Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo
PB 7, 04131 Sibbo
Telefon 09 23531 (växel)

Wilma hittar du här: WILMA

UtbildningstjänsterKanslisekreterare
Mikaela Hutukka
+358401914293
finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendets allmänna ärenden, elevärenden
Utvecklingschef för bildningsväsendet
Riikka Strandström
+358406836890
riikka.strandstrom@sibbo.fi
tf. bildningsdirektör
Hannu Ollikainen
+358503501845
ledning av skolväsendet

Småbarnspedagogik

Norra Sibbos placeringskoordinatorer

Finskspråkig dagvård
Daghemsföreståndare
Irmeli Kujala
+358401826179
koordinering av finsk dagvård i Norra Sibbo
Leppätien päiväkoti
Daghemmet Lillbonden
Leppätien esikoulu
Pikkupirtti
Svenskspråkig småbarnspedagogik
Administrativ daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454

Södra Sibbos placeringskoordinatorer

Svenskspråkig småbarnspedagogik
Administrativ daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454
Finskspråkig dagvård
Administrativ daghemsföreståndare
Kristiina Blomqvist
+358505206456
Tallbackens daghems administrativa daghemsföreståndare
Kanslisekreterare
Irene Lönnqvist
+358504398778
Planerare
Petra Salomaa
+358505502539
Chef för småbarnspedagogik
Mervi Keski-Oja
+358503625279
Byrå- och faktureringssekreterare
Sari Polojärvi
+358401914290
Senast ändrat 16.10.2019