Koulun kuva

Boxby skola

Boxby skola är en idylliskt belägen byskola med 76 elever i årskurserna 0–6. Skolan är byggd 1990 och har renoverats under de senaste läsåren. Inlärningsmiljön är modern och skolan satsar starkt på moderna undervisningsmaterial informations- och kommunikationsteknologi inom undervisningen.  

Boxby skola vill erbjuda eleverna en god grundläggande utbildning i en trevlig, trygg och sporrande inlärningsmiljö. Elevernas olikheter beaktas och accepteras. Samarbetet mellan hemmet och skolan är en av skolans grundpelare. Skolan satsar på att eleverna skall uppleva skoldagen som en helhet och har som ett led i detta tänkande inlett eftermiddagsvård i skolans regi. Vidare är Boxby skola en föregångare inom klubbverksamheten.

Skolans personal består av 3 klasslärare, två timlärare och en förskollärare samt tre skolgångshandledare/eftisledare.

På den här länken kan du se presentationsvideon av skolkuratorer och – psykologer.

Kontaktuppgifter

Boxby skola
Spjutsundsvägen 71
01190 BOX

Rektor
Anna-Karin Brunberg
tel.  040 1916 068
email. anna-karin.brunberg@sibbo.fi

Skolsekreterare
Maire Meriheinä
tel. 050 3041 852
email. maire.meriheina@sibbo.fi

Lärarrum
tel. 050 3607 966

Eftis
tel. 040 1914 428Senast ändrat 27.11.2019