Gumbostrands skola

Gumbostrands skola är en trelärarskola med gamla anor från början av 1900-talet. Skolan är belägen i södra Sibbo intill havet. Detta läsår har skolan 43 skolelever och 7 förskolelever med egen förskolelärare. Förutom en kvalitativt högklassig grundläggande utbildning är skärgården och dess omgivning en viktig del av skolvardagen och därför ligger tyngdpunkten i undervisningen på natur och miljökunskap samt modersmål och matematik.

Skolhusets charm bidrar till trivseln, som tillsammans med en god gemenskap bildar en bra grund för inlärning. I skolan vill vi tillsammans bevara och väcka en positiv inställning till naturen, samt ge färdigheter att ta ansvar för sig själv och sin framtid. Vi vill erbjuda en trygg skoltid, med bra trivsel och fostra våra elever till goda seder, kunskaper och färdigheter.

Under våren 2012 blev intill liggande allhuset Gumbohuset Ab färdigt. För skolans del innebar det en ny matsal samt nya närliggande utrymmen för gymnastiken.

Gumbostrand skolas twitter hittar du via den här länken.

Hem och Skola  i Gumbostrand -föreningens FB-sidor hittar du via den här länken.

På den här länken kan du se presentationsvideon av skolkuratorer och – psykologer.

 

Kontaktuppgifter

Gumbostrands skola
Gumbovägen 210
01120 VÄSTERSKOG

Rektor
Camilla Levander
tel. 040 1914 275
camilla.levander@sibbo.fi

Skolsekreterare
Maire Meriheinä
tel. 050 3041 852
maire.meriheina@sibbo.fi

Lärarrum
tel. 050 3601 999

Eftis
tel. 040 1914 578

Köket
tel. 050 3604 311Senast ändrat 27.11.2019